Räffelstål: Ange längd (OBS styck)

    mm

    st

    Vid särskilda önskemål om stålens placering i din maskin, ange detta:

    Rita gärna träbiten så som du matar in den i maskinen (Stående/liggande). Tips! Ta gärna vår mall till hjälp, underlaget visar hur du enkelt kan rita ditt eget stål i rätt dimensioner.

    Ladda ner vår mall för att rita ditt eget specialskärstål här. (64.3KB)