Magnus Resch hämtar lokalt virke till sin Volkhuber (Folkpallen), en vinkning till Volkswagen.