Allt virke utom limträbalkar har Anders sågat själv