Torkning av virke är en naturlig del inom träförädling. Enklast blir det om du har tid att låta vårvindarna göra jobbet. Om du har lite mer bråttom krävs en småskalig trätork. Virkestorken Sauno torkar fura till hyveltorrt på en vecka.

– Sauno virkestork är en bra lösning när volymerna inte är så stora och man vill ha ett snabbt resultat, säger Logosols grundare och styrelseordförande Bengt-Olov Byström.

Virkestorkning enligt relaxmetoden är både effektiv och energisnål. Enligt Logosols kunder rör det sig om cirka 500 kilowattimmar per torkad kubikmeter virke.

– Det är en kostnadsnivå som kan accepteras för den småskalige träförädlaren som bara torkar det virke som verkligen behöver torkas, till exempel golvträ eller slöjdvirke, säger Bengt-Olov Byström.

LÅNGSAM BRÄDGÅRDSTORKNING

Om man istället har gott om tid är lufttorkning eller brädgårdstorkning den enklaste metoden. Plankor som sågats ur ett nyfällt träd innehåller mycket vatten, ofta lika många kilo vatten som kilo torrt trä. Fuktigt trä angrips lätt av rötsvampar. För att undvika angrepp och även minska krympningen vid användning torkas det till en fuktighet som ligger ungefär i jämvikt med luftens fuktighet. Byggvirke blir normalt tillräckligt torrt, det vill säga 20% fuktkvot om det ligger uppströat och helst under regnskydd utomhus under vårmånaderna.

– Slöjd och snickerivirke kan lufttorkas och sedan förvaras inomhus i uppvärmt utrymme tills det uppnått den fuktkvot som önskas. Det kan ta från några veckor till ett par år, beroende på träslag och dimensioner, säger Bengt-Olov Byström.

EFFEKTIV TORKNING INOM INDUSTRIN

Även när det gäller större virkesvolymer är lufttorkning det självklara alternativet. Ordentligt uppströat blir virket tillräckligt torrt under vårmånaderna och kan användas eller tas in under tak. Historiskt har allt virke som exporterats från Sverige lufttorkats. De stora brädgårdarna fylldes med virket under året. Sedan kom en intensiv period under försommaren när virket lastades på fartyg. Virket var då skeppningstorrt, under 20% fuktkvot. Inom sågverksindustrin idag passerar i stort sett allt virke genom en virkestork innan det levereras. Torkningen är högeffektiv och värmen tas från bark och spån. De effektiva systemen för återvinning av energin gör att energikostnaden blir väsentligt lägre än vid enkel torkning med elektrisk tork. Virkestorkning av den typ som används inom industrin innebär nästan undantagslöst för stora investeringar för ett småskaligt sågverk.

INSPIRERANDE HEMMABYGGEN

– Men här finns det många exempel på avancerade hemmabyggen där geniala lösningar och begagnade delar lett till en fungerande trätork med kapacitet som vida överstiger den enkla elektriska Sauno-torken, säger Bengt-Olov.

En bildsökning på Internet visar på stor uppfinningsrikedom. Allt från gamla fryscontainerar till torkar som drivs av solenergi. Ett annat alternativ om du behöver torka större volymer är att ta kontakt med ett lokalt sågverk eller snickeri och höra om det finns möjlighet att torka ditt virke hos dem.

VIRKE MED OLIKA FUKTKVOT

Möbeltorrt, 6-10% fuktkvot
Rumstorrt, snickeritorrt, 10-15 % fuktkvot
Limningstorrt, 14 % fuktkvot
Hyvlingstorrt, 15-19 % fuktkvot
Lufttorrt (skeppningstorrt), 15-23 % fuktkvot

LÄMPLIGA MÅLFUKTKVOTER FÖR OLIKA ANVÄNDNING

8 %, Golvbräder inomhus i uppvärmda utrymmen.
12 %, Lister samt undergolv i uppvärmda utrymmen.
16 %, Virke och limträ för inbyggnad, utvändiga panelbräder.

Virkestorkning
För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat, värdefullt snickerivirke på några veckor.
Läs mer här >>