Stora fördelar med broar i trä

Under drygt hundra år har broar i Sverige främst byggts i stål och betong. Men nu vinner...

Läs mer