Ulf Långström och Pablo von Eckarsdstein vid långhuset som timmras med hjälp av Ulfs sågning och fräsning