Sven Toverud tredubblade produktionen med samma arbetsinsats, när han kompletterade sitt bandsågverk med ett Logosol Låks 500 ramsågverk. Samtidigt fick han mer flis, som används för att värma kycklinghuset. På det sparar han 80 000 kronor om året.

Sven Toverud använder sin skog för att producera kycklingar. Som biprodukt får han plankor och bräder, lister och paneler. Sven skrattar när han får höra beskrivningen.
– Så kan man också uttrycka det.

Han är fjärde generationen som driver Toverød Gård utanför Moss i södra Norge. Gården gick över till kycklingproduktion 1968 och den har utvecklats till en högproduktiv verksamhet som levererar 200 000 kycklingar om året.

– Vi köper dygnsgamla kycklingar som väger 40-45 gram. När de levereras efter en månad är vikten 1700 gram, berättar han.

17 000 liter olja om året

Så snabb tillväxt kräver en minutiös skötsel av fåglarna. Bland annat handlar det om rätt temperatur.

Under den första veckan är det 33-34 grader varmt och sedan sänkts värmen i steg ned till 22 grader. Det här kräver stora mängder energi.

– Vi förbrukade 17 000 liter olja om året till kycklingarna, berättar Sven.
Kostnaden för uppvärmning ökade i takt med stigande oljepriser. Ett billigare alternativ fanns redan på gården i form av 50 hektar skog. Han använde den redan för att producera reparationsvirke med hjälp av en bandsåg och en Logosol PH260 panelhyvel. Hyveln kom till gården i samband med att boningshuset renoverades.
– Vi hade köpt lister till den första etappen av ett hyvleri i Drammen. När jag skulle beställa mer så fanns hyvleriet inte längre. Istället fick jag hjälp av Logosol att ta fram stål för att tillverka listerna själv, säger han.

Hyvlat på rätt sida

Med djungeltelegrafen som enda reklam började det komma förfrågningar om legosågning från andra skogsägare och på specialsågat och hyvlat virke från människor i grannskapet.

– Mest efterfrågan är det på fasadbräder. Kunderna uppskattar att de är hyvlade på rätt sida, säger Sven.

Efterfrågan är större än vad han med en rimlig arbetsinsats kan producera med bandsågen. Lösningen blev ramsågverket Logosol Låks 500. Första säsongens sågning visar att det fungerar bättre än förväntat.

– Jag sågar tre gånger mer på samma tid. Samtidigt som ramsågen delar upp blocket skär jag två bakar med bandsågen på nästa block, säger Sven.

Perfekta mått

Både han och kunderna är mycket nöjda med resultatet av ramsågen. Den ger perfekta ytor och rätt dimensioner. Dessutom är det en enkel och driftsäker konstruktion.

För den oinvigde finns egentligen bara ett arbetsmoment som kan tyckas krångligt, slipningen av sågbladen. Sven säger så här om den saken:
– Slipningen fungerar väldigt fint med den utrustning som följer med sågverket.
Men hur kommer kycklingarna in i sågningen? Förklaringen finns i våningen under sågverket, en nyligen installerad panna för flis. Bakar och virke som inte uppfyller Svens kvalitetskrav mals ned till flis och används som bränsle.

– Flis är en mycket bra biprodukt. Det svarar för hela uppvärmningen av kycklinghuset med en yta på 800 kvadratmeter. Jag håller även på att installera rör så att flisen ska värma bostadshuset, säger Sven.

Med tanke på att kycklingarna är huvudprodukten på gården, kan man vända på resonemanget och beskriva plankor och bräder, list och panel som efterfrågade biprodukter av flis och kycklingar.

Även gårdens två hästar har nytta av träförädlingen. Kutterspånet från hyvlingen kommer väl till pass som strö i stallet.

Fliseldningen sparar 80 000 kronor om året jämfört med olja. Men det är något annat som Sven Toverud värderar ännu högre.

– Det känns fint att ta vara på så mycket som möjligt av gårdens egna resurser.

ramsag_2_202 ramsag_202_0