Stort intresse när Per Karlsson och Fredrik Forsström visade funktionerna på flerkutterhyveln CH3