https://www.youtube.com/watch?v=ipt2IguFQsY
En effektiv klentimmerlinje. Det har varit en orealistisk vision för småskaliga träförädlare. Men tack vare en enkel uppfinning med två enkla anhåll, kan den numera bli verklighet även i liten skala.

Klentimmer eller närmare bestämt sågkubb är en attraktiv råvara. Det är vanligtvis barrträd med en toppdiameter mellan 10 och 18 cm av hög kvalitet. Det mesta går till massatillverkning för massavedspriser. Sågverksindustrin har byggt upp särskilda klentimmerlinjer för att ta vara på de bästa bitarna, men det är svårt att få lönsamhet i mindre skala trots billig råvara.

Kalle Låks, som står bakom Logosol Låks ramsågverk, har utvecklat en småskalig klentimmerlinje. Med det minsta ramsågverket Logosol Låks 330 kan en person såga en kubikmeter färdig och strölagd vara per timme från stock. I teorin betyder det en årsproduktion på 1500 kubikmeter för en person med normala arbetsdagar.

Stocken ligger stilla

Såglinjen ser ut så här: Först sågas två bakar av med ett bandsågverk, t ex Logosol LM40. Det utrustas med två krokar från Logosols minsta sågverk Big Mill. Krokarna nyper fast stocken på undersidan och är ställbara i höjd för att kompensera för att stocken är konisk. Först sågas en bak av på översidan. Stocken får ligga kvar orörd medan baken på undersidan sågas.

Det färdiga blocket läggs in i ramsågverket som sågar upp till 16 snitt samtidigt. Ramsågen jobbar utan tillsyn och under tiden hinner operatören förbereda ett nytt block och strölägga det färdiga virket.

Fungerar i praktiken

När Kalle Låks presenterade konceptet för Logosol, var deras produktchef Mattias Byström tveksam till att det går att hålla ett så hög tempo timme efter timme.

– Det lät lite för bra för att vara sant, men efter att ha testat såglinjen på egen hand är jag övertygad. Det räcker med ett behagligt arbetstempo för att hålla ramsågverket i konstant arbete, säger han.

Den här klentimmerlinjen är en relativt liten investering, särskilt för den som redan har ett bandsågverk. En annan fördel är att hela ankläggningen kan köras på 20A, vilket ger låga fasta elkostnader.

Logosol Låks ramsågverk levereras och installeras hos kunden av Kalle Låks själv.

– Jag stannar kvar tills anläggningen är i drift och kunden har lärt sig hur den fungerar, säger Kalle som gör installationer över hela världen, nu senast i Afrika och Ryssland, där den här enkla och driftsäkra tekniken är högintressant.

laks_saglinje_1 laks_saglinje_2 laks_saglinje_3