De senaste åren har Sverige drabbats av flera stormar. För enskilda skogsägare orsakar storm stora problem med mängder av stormskadad skog. Men för de allra flesta inskränker sig skadorna till enstaka knäckta träd. För dem är det ekonomiska avbräcket både begränsat och hanterligt. Det rör sig om så små volymer att det kostar mer att anlita en skogsentreprenör än vad intäkterna från virkesförsäljningen ger. Ett ekonomisk bättre alternativ kan vara att förädla den skadade skogen själv.

Vi har under åren haft kontakt med många kunder som med ett kedjesågverk eller ett bandsågverk från oss har sett fördelarna med att såga upp det som stormen fällt, eller som angripits av skadeinsekter efter stormen. Med ett eget litet sågverk förvandlar du vindfällen till brädstaplar innan barkborrarna får fäste. Du kan till och med såga brandskadad skog med gott resultat. Och, vår erfarenhet säger att de mängder virke som produceras på gården förr eller senare finner sin användning inom familjen i olika bygg-och snickeriprojekt.

Det är värdefullt att såga själv och ta vara på virket

Gudrun fällde 12 miljoner kubikmeter skog, långt mer än vad som på rimlig tid kan sågas upp med Solosågar. I samtal med kunder har vi förstått att den sågade mängden inte var poängen med eget sågverk. Det var att kunna göra något själv, att ta initiativet istället för att passivt invänta skogsentreprenörer och myndigheter. Det viktiga var känslan att själv bemästra den uppkomna situationen. Vi sågar själva och får ofta höra från våra kunder hur roligt det är att såga sitt eget virke. Du kan såga exakt de dimensioner på virket som du själv vill och det finns stora möjligheter att såga högkvalitativt virke för alla tänkbara byggprojekt. På LOGOSOL finns också hyvlar för små och stora projekt om du vill förädla det sågade virket till lister och paneler.

Med ett sågverk kan du hjälpa dina drabbade grannar

Vi vet att många skogsägare skänker bort stockarna till någon som har en Solosåg. Det har aldrig funnits så mycket gratisvirke för den som är intresserad av att såga mindre kvantiteter. Vi har många kunder som hjälper andra att såga upp stormfällt virke och gör en god gärning samtidigt som det ofta är en lönsam affär.

Tänk på säkerheten om du ska arbeta i Stormfälld skog!

Om du själv ska gå ut i stormfälld skog och arbeta så tänk på säkerheten. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap och rätt utrustning. Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog! Skogforsk KunskapDirekt har tagit fram en bra film med tips och råd för den som arbetar i stormfälld skog.