För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat värdefullt snickerivirke på några veckor.

Logosols torkkammare är en smart lösning med ett mjukt isolerat skikt som hålls upp av en invändig stadig aluminiumkonstruktion. Torkkammaren håller kvar den varma och fuktiga luften under den inledande torkningsfasen. Om torkkammaren står utomhus, vilket vi rekommenderar, används en tvåskiktslösning, med ett skyddande yttertält. Torken väger bara runt 50 kg, så om man är två personer flyttar man lätt på den.

– Ett alternativ till yttertält kan vara att du själv bygger ett litet fristående väderskydd för den isolerade torkkammaren. Det kan vara ett bra alternativ om du ska ha torken permanent uppställd, tipsar Mattias Byström på Logosol.

EFFEKTIVARE OCH MER KONTROLL

Det uppgraderade Sauno-torkaggregatet på 2 kW har betydligt kraftfullare fläktverkan för cirkulation i kammaren. Det nya aggregatet har även ett integrerat luftintag som suger in luft i torken med hjälp av undertrycket som bildas i luftströmmen. Den torra och kalla uteluften blandas med den uppvärmda, fuktiga luften i Saunoaggregatet innan det når virket i kammaren. Det är två förbättringar som gjorts för att nå ett jämnare och mer kontrollerat torkresultat. Tillsammans med torkkammarens toppventil med graderade öppningslägen regleras sedan hur snabbt ångan ska släppas ut.

STORT INTRESSE

– Det märks att det finns ett stort intresse för torkkammaren med det uppdaterade Saunotorkaggregatet. Uppställningen är väldigt enkel. Aldrig tidigare har det funnits en färdig lösning, där du kan vara igång och torka snickerivirke inom en timme från att du börjar bygga ihop anläggningen, säger Mattias.

Torkkammaren finns i nuläget i en storlek. Den har gjorts betydligt större än sin föregångare. Nu är den invändiga längden nästan tre meter och bredden 70 cm. Höjden är 1,1 m där den är som lägst, men sluttar uppåt mot 1,4 m vid öppningen för att underlätta inlastningen av virket.

– Det följer med aluminiumfötter för att lyfta virkesstapeln från golvet, så att luften kan cirkulera fritt. Inlastningen går lätt, då hela långsidan kan öppnas. Ribborna, så kallade strön läggs mitt över varandra mellan virkeslagren. De bör vara torra och helst lika höga som virket som ska torkas för att skapa tillräcklig cirkulation. Lite plats ska också lämnas mellan brädorna, och även mot torkens sidor, säger Mattias.

Torkanläggningen beställs som ett paket, med eller utan yttertält, där allt du behöver ingår. När du monterat torkanläggningen stoppar du bara in sladden i ett vanligt 220V eluttag. Så här enkelt har det aldrig varit att få perfekt torkat snickerivirke i alla möjliga träslag och dimensioner.

Under 2020 lanserar Logosol en app som är en hjälp att få en bättre överblick över torkprocessen.