Anders Nyquist är arkitekten som lever som han lär. Och som bor i de hus han ritar, i samklang med naturen och med egen skog i väggarna. Han sjunger gärna självbyggeriets lov, och blev därför tidigt ägare till en Solosåg. – Med den har jag varit självförsörjande på virke, konstaterar han.

I byn Rumpan i Njurunda söder om Sundsvall underordnar sig bebyggelsen naturen istället för tvärtom. Här är det kretsloppstänkande och delaktighet som har präglat byggandet av de 25 husen. Sveriges första eko-by har det kallats, men upphovsmannen Anders Nyquist väljer hellre att kalla det för ”kretsloppsanpassad bebyggelse” eller ”naturnära boende”.

Det är drygt 50 år sedan spaden sattes i jorden och Rumpans fritidsby började ta form. Anders Nyquist hade under åren på Chalmers läst Rachel Carsons bok Tyst Vår. Det var en tidig larmklocka om tillståndet i världen som i hög grad är lika aktuell idag.

Anders Nyquist beslutade sig för att hans egen yrkesverksamhet skulle tillägnas det hållbara boendet, där småskalighet går hand i hand med ekologi och ett genomtänkt samspel med naturen. Tillsammans med sin hustru började han fundera över hur det perfekta fritidsboendet kunde se ut. Det havsnära området längst in i Björköfjärden valdes ut som en tänkbar plats. Tomterna har sålts successivt, husen har byggts långsamt och småskaligt. Delaktighet har varit en viktig princip.

– Alla äger sina egna tomter, men många funktioner sköts gemensamt, som vatten, avlopp, väg och hamn, säger Anders Nyquist som själv ritat de 25 hus som byggts, alla utformade enligt samma modell men olika i storlek.

Trä har varit det naturliga byggmaterialet. Lätt och billigt att underhålla. Och många av husen är byggda av husägaren själv, många gånger av virke som avverkats och sågats på plats. Den första Solosågen kom därför tidigt på plats. Anders Nyquist bodde tidigare i Härnösand. Han kom där i kontakt med Logosols grundare Bengt-Olov Byström och ritade även den villa i vars källare den första Solosågen växte fram.

– Ett jättespännande projekt, minns Anders Nyquist. Jag köpte den sjunde sågen i den första provserien. Dessutom hjälpte jag till med en broschyr och får väl anses vara lite av en pionjär som solosågare.

Sågverket, som numera ersatts med en nyare modell och står översnöad i vintervila invid en virkestrave, har använts till merparten av alla byggen i byn.

Anders Nyquist har själv sågat både plank och list i kontor, bostadshus, verkstad, växthus och uthus på Solosågen. Av alla tänkbara träd som huggits i omgivningarna – asp, rönn, hägg, gran, fura, björk.

Dessutom har han tagit fram virke till sitt eget slöjdande.

– Solosågen har varit ovärderlig, försäkrar han. Och den ligger helt i linje med mina tankar kring att låta människor själva bygga sina bostäder. Som exempel nämner han ett förslag om att integrera flyktingar genom organiserat självbyggeri.

Får människor som är nyanlända till Sverige bygga sina egna hus lär de sig det svenska språket samtidigt som de får en yrkesutbildning och en inblick i hur samhället fungerar.

Arbetslösa ungdomar som ännu inte fått fotfäste på bostadsmarknaden är en annan grupp som Anders Nyquist har arbetat med, från träd i skogen till färdigt hus. Alltid med en Solosåg som hjälpmedel i arbetet.

Anders Nyquist kan idag, som 80-åring, se tillbaka på ett spännande, varierat och visionärt yrkesliv. Många är de exempel på husbyggande i Sverige där hans idéer kring kretslopp och småskalighet kommit till användning. Men han har också arbetat med projekt på samma tema i Asien, Sydamerika och Afrika.

– Jag brinner för att använda våra naturresurser till att bygga enkla, billiga och hållbara bostäder med låga årskostnader och egna avlopp, summerar han.

Han tar oss med in till kontoret där många av hans projekt vuxit fram, och där drottningmodern från Bhutan har övernattat. Tre av väggarna är täckta med jord, i söder stora fönster, vattenburen värme, vackra träslag i väggar och tak. I växthuset har det odlats vindruvor, oliver, fikon, tomat och gurka. På taket en utsiktsplats med en bänk sågad av en grov stock, på en Solosåg.

– Det här har varit vårt demonstrationsprojekt, där vi har visat våra kunder att våra idéer har haft bäring i praktiken, säger han. Här finns allt som man efterlyser idag. Ändå är det konstigt hur få det är som gör slag i saken.[td_block_text_with_title custom_title=”FAKTA • ANDERS NYQVIST” separator=”” tdc_css=””]Ålder: 80 år
Bor: Vintertid i Göteborg, sommartid i Njurunda
Familj: Änkeman med två döttrar och deras familjer.
Gör: Aktiv pensionär
Intressen: Natur, kultur, teckning, slöjd.
God arkitektur? Hållbart, vackert, kretsloppsanpassat.
Drömmer om? Att ta fram en handbok för självbyggare baserat på småskalig produktion med en Solosåg.[/td_block_text_with_title]