Inför pensioneringen bestämde sig Anders Samuelsson för att göra något extra för sin skola, Slottsbergsgymnasiet på Hisingen i Göteborg.
Tillsammans med några elever byggde han en flatbottnad eka till skolans får.

Slottsbergsgymnasiet är en gymnasiesärskola med naturinriktning, i utkanten av en storstad. Här finns bland annat får och sedan många år en Solosåg. Anders Samuelsson är yrkeslärare med ansvar för snickeriet och skolans djur.
– Vi köpte Solosågen i mitten av 1990-talet och har använt den för att såga virke till undervisningen, berättar Anders.
Timmer kommer från Göteborgs kommun och från markägare som vill ha hjälp att avlägsna oönskade träd. Det var ett uppdrag av det senare slaget som födde idén att bygga en båt.
– Vi avverkade furor och ekar i en villaträdgård. Virket var för bra för att bli ved, säger Anders.

Får på en holme

En gång för länge sedan byggde han båtar och identifierade genast fångsten som utmärkt material för detta ändamål. Som djuransvarig visste han att skolan behöver en rejäl eka.
– På somrarna betar skolans får på en holme. Den ligger nära land och det räcker med en roddbåt för transporten, säger Anders.
Tillsammans med några entusiastiska elever började han såga fram virke till båtprojektet. Det skulle vara ek till spant och akterspegel, gran i ekans botten och fura till bordläggningen. Efter sågning och torkning hyvlades allt material med skolans rikt- och planhyvel, en H410, samma maskin som idag heter Logosol.
– En utmärkt rikt- och planhyvel. Förut hade skolan en annan som måste byggas om mellan riktning och planhyvling. Den här är mycket smidigare, säger Anders som även köpte en hyvelmaskin av samma modell till sitt privata snickeri.

Som en möbel

Ekan växte fram under hösten 2009. Teddy Dalstranden var en av eleverna som arbetade med projektet. Han ser väldigt nöjd ut när han visar resultatet av många timmars arbete.
– Vi har använt över 200 nitar, berättar Teddy som borrat hål och försänkt för varenda en.
Vid Nysågats besök strax innan julen var ekan träfärdig, med finish som en möbel före ytbehandling. Den är 17 fot lång, cirka 5,2 meter, med plats för åtta får och roddare. Anders har rott med får förr och är övertygad om att de gillar den nya transporten.
– De står alldeles stilla i båten. Eftersom ekan är flatbottnad kan vi ro nästan ända upp på land, så att fåren enkelt kommer i och ur, säger han.

flatbottnad_eka_1 flatbottnad_eka_2