En ek från år 1711 föll i Slottsskogen i Göteborg. Då bestämde sig Park- & Naturförvaltningen att ta hand om trädet och förädla det med hjälp av företaget Logosol. Stammen var hela 160 cm i diameter och krävde Stihls starkaste motorsåg MS 880 för att kunna skära ut plankor ur trädet. Projektet är en del av ett hållbarhetsprojekt, där nedfallna träd tas tillvara och förädlas för att kunna leva vidare.

Under ett oväder i Göteborg tidigare i år föll en drygt 300 år gammal ek i Slottsskogen. Göteborgs Stads Park- och Naturförvaltning ville ta hand om det historiska trädet och startade ett hållbarhetsprojekt där materialet kan användas vidare. Johan Svensson på arbetsenheten på Göteborgs Stad Park och Natur, som ansvarar för projektet, var också den som initierade förädlingen av den gamla eken.

– Mycket av stadens träd och virke mals vanligtvis ner till flis. Men i det här fallet ville vi ta tillvara på trädet med dess fina kvalitet och mångåriga historia. Tanken är att trädet ska förädlas och bli till parkbänkar och bord så att Göteborgarna på så sätt ska fortsätta att få ta del av det historiska trädet, både i Slottsskogen och på andra ställen, säger Johan Svensson.

Att förädla den här typen av virke gagnar kommunen på flera sätt: sågandet ger meningsfull sysselsättning, virket kan användas till egen tillverkning av parkmöbler, skolslöjden behöver virke till sin verksamhet och riktigt fina plankor kan säljas till snickerier för kvalificerad förädling. Det blir hållbart i flera led.

EN LÄTT MATCH FÖR BIG MILL

Utmaningen för parkförvaltningen var att den gamla ekens trädstam var cirka 160 cm i diameter, vilket är ovanligt brett i Sverige och kräver både kunskap och rätt utrustning. Att använda en vanlig motorsåg eller bandsåg för att utvinna plankorna är inte ett alternativ.

Park- och Naturförvaltningen har sedan många år arbetat med Logosols sågverk, både bandsåg- och kedjesågverk, men de maskinerna räckte inte till för att såga jätteken. Därför bestämde man sig för att investera i en så kallas Wide Slabber, Logosols Big Mill. Med det längsta svärdet, som sågar upp till 180 cm, fanns faktiskt en överkapacitet.

Sågningen gick som en dans och bevittnades av en grupp från Stihls kontor i Göteborg, som levererat den motorsåg som användes, en Stihl MS880, som passar perfekt till Big Mill.

EKEN FÖRÄDLAS OCH TAS TILL VARA

– Vi åker världen runt och säljer in den här typen av konstruktion. Wide Slabbern med denna motorsåg passar perfekt där man vill förädla virke från tjockare träd. Konstruktionen är, så vitt vi vet, den bästa som finns att köpa just nu. Bord tillverkade av massiva skivor utsågade av jättestockar har blivit oerhört populära och betingar höga priser, säger Logosols grundare Bengt-Olov Byström, som åkt ner till Göterborg för att medverka i sågningen av det gigantiska trädet.

– När en stor ekskiva säljs som exklusiv färdig produkt har värdet nått helt andra nivåer än den flis eller brännved man får vid traditionell hantering av stora parkträd, konstaterar Bengt-Olov Byström. Den 300-åriga ekens historia kommer på så sätt att fortsätta, nu i förädlat tillstånd, som bland annat bänkar och bord i Slottsskogen.

Big Mill Storstockverk
Övergrova stockar sågas lättast upp där de ligger. Logosol Big Mill är en komplett utrustning som ger dig unika möjligheter att ta hand om värdefulla jättestockar. Såga breda, okantade skivor av olika fina träslag. Systemet med dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision.
Läs mer här >>