Med ett sågverk och en hyvel från Sverige ska ett bibliotek byggas i Buthan. Det hoppas arkitekten Anders Nyquist som planerar ett samarbete med Logosol.

Arkitekten Anders Nyquist har i över 40 år varit en föregångare inom kretsloppsanpassade hus och arbetar idag med begreppet EcoCycleDesign. På uppdrag av organisationen READ Bhutan besökte han nyligen Himalaya tillsammans med sin hustru. Den amerikanska organisationen främjar bibliotek och utbildning i fattiga länder.
– I Nepal har READ byggt 45 små bibliotek och nu vill man också starta i grannlandet Bhutan. Jag har som arkitekt hjälpt till med idéer för att bygga kretsloppsanpassade byggnader, berättar Anders.
I Bhutan har det varit en snabb tillväxt i städerna, men där bygger man med betong. Det kan orsaka katastrofer när det blir jordbävning. Nyligen dog 600 människor i en jordbävning.
– Betonghusen rasade, de gamla traditionella husen stod kvar. Nu när man bygger upp städerna igen behöver man kombinera ny och gammal teknik, menar Anders.
Anders Nyquist har nu skissat på ett första bibliotek i byn Ura som ligger i en nationalpark 3200 m över havet. En idé som Anders lanserade var att biblioteket kan ha en Solosåg och en hyvel som dels kan användas för att uppföra byggnaden och sedan för att tillverka skolmöbler, både för eget bruk och för försäljning.
– Vi fick träffa premiärministern och konungens rådgivare och de var mycket intresserade. De vill göra varje bibliotek till en demonstrationsplats för miljöteknik och är även intresserade av en solfångare från svenska solföretaget Absolicon berättar Anders entusiastiskt.
Logosol planerar nu att tillsammans med Anders Nyquist leverera utrustningen som krävs för att bygga biblioteken. En delegation från Bhutan vill också komma och besöka Logosol i Härnösand