Slå i några kopparspikar – så blir trä beständigt mot röta. Kunskapen kommer från Mapuchefolket, en ursprungsbefolkning som lever i södra Chile och angränsande delar av Argentina. Nysågat träffar inredningsdesignern Anton Alvarez, som just kommit hem från en lärorik resa.

anton_202Tryckimpregnerat eller kärnvirke? Det är de två vanligaste alternativen när träbyggnationer ska stå i kontakt med mark och väta. När Anton Alvarez var på resa i Chile upptäckte han ett elegant och välprövat alternativ. Kopparspik.
– Jag fick kontakt med en mycket speciell man som tillhör Mapuchefolket, berättar Anton.
Mannen heter Antoio Pallafil Llancaleo och arbetar med trä. Hans specialitet är jättelika skulpturer, en abstrakt avbildning av människan som placeras på deras gravplatser.
– Med hjälp av träskulpturerna kan Mapuchefolket kommunicera med de som befinner sig på andra sidan, de som inte längre vandrar tillsammans med dem.
Skulpturerna är gjorda av olika träslag och står nedstuckna direkt i marken. Man använder bara träd som själva har fallit och levt klart sitt liv.
– Jag frågade honom i fall det fanns någon hemlighet för hur han lyckades få dem att hålla så länge som de faktiskt gör, fast de har kontakt med jorden. Han sa att det var enkelt. Man slår bara i några kopparspikar längst ner i den delen som ha kontakt med marken, berättar Anton.
– Metoden fungerar uppenbarligen i Chile. Och tryckimpregnerat innehåller bland annat koppar, så visst är det värt att prova även här i Sverige, säger Anton Alvarez, som uppmanar Nysågats läsare att höra av sig till redaktionen om de har liknande tips och erfarenheter.