Vad gör en båtbyggare som inte får tag i mahogny i tillräcklig bredd? Tar sitt sågverk och åker till skogs.
– I svenska skogar finns flera intressanta träslag som ek, alm och ask, säger Johan Nilsson, en av tre båtbyggare bakom Båthantverkarna på Pampas Marina i Stockholm.

– Med det här sågverket får vi fram det virke vi behöver i grova dimensioner, säger Johan Nilsson och Mattias Malmros.

– Med det här sågverket får vi fram det virke vi behöver i grova dimensioner, säger Johan Nilsson och Mattias Malmros.

Johan delar varumärke och lokal med Greger Andersson och Mattias Malmros. De har var sin firma och samarbetar genom handelsbolaget Båthantverkarna. Men det som mest av allt förenar dem, är passionen för båtar, trä och hantverk.

– Det är inget man blir rik på, men samtidigt är det ett privilegium att kunna försörja sig på sitt stora intresse, säger Johan och båda kollegerna nickar instämmande.
Mycket av det virke som används i verksamheten sågas med ett Logosol LM40 bandsågverk. För grövre dimensioner används den BigMill LSG som står lutad mot väggen i verkstaden.

– Jag var med under bygget av Ostindiefararen Götheborg och då använde vi den typen av sågverk till väldigt mycket, berättar Mattias.

Svensk alm duger

Bra ek är lättare att få fram för den som sågar själv, konstaterar Johan Nilsson.

Bra ek är lättare att få fram för den som sågar själv, konstaterar Johan Nilsson.

Egna sågverk har åtskilliga gånger blivit lösningen när de tre båtbyggarna inte fått fram rätt material genom de vanliga kanalerna. Det blir allt svårare att hitta tropiska träslag av rätt kvalitet och i tillräckligt stora bredder, vilket i första hand är ett problem vid renoveringar där nytt trä ska stämma med det gamla. Handlar det om större reparationer eller påbyggnader så finns alternativen i den svenska skogen, för den som kan såga själv.

– Jag tycker inte att svensk alm skäms för sig, säger Johan och visar en glänsande fernissad lucka av ett träslag som för ett otränat öga ser ut att komma från tropikerna.

Marin kvalitet

Mattias Malmros och Johan Nilsson vid den A22 skärgårdskryssare som håller på att få nytt däck.

Mattias Malmros och Johan Nilsson vid den A22 skärgårdskryssare som håller på att få nytt däck.

Råvaran är grunden för marin kvalitet och det syns hos Båthantverkarna. Tätvuxet, kvartersågat, kvistfritt och vältorkat. För det sistnämnda svarar en saunotork från Logosol som placerats på ena kortsidan av båthallen. Vintertid har den dubbla uppgifter, dels torkar den virket, dels bidrar den till uppvärmningen av lokalerna och fuktar luften.

Saunotorken använder fukt i torkprocessen. För en båtbyggare är det inget märkligt, i alla tider har man använt ånga för att mjuka upp virke för att böja det och vid torkning.

– Ångan öppnar porerna och gör det lättare för trä att torka, förklarar Johan.

Nyinköpt hyvelmaskin

bygger_trabat_475Den senaste investeringen hos båtbyggarna är en tvåkutterhyvel. Den ersätter en äldre planhyvel och ska användas som sådan. Behovet är hyvelbredden på hela 410 mm. Sidokuttern är bonus och gör att båtbyggarna framledes kan profilera sina egna lister av det virke som man själva sågar, för användning på land och till havs.

Virkestorkning
För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat, värdefullt snickerivirke på några veckor.
Läs mer här >>
Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>