Thore Hofstad är proffs på sågning, men ingen kan allt och en kurs gjorde att resultatet av hans arbete blev ännu bättre.
– Kontrollera gärna dimensionerna med skjutmått, säger Thore när han öppnar dörren till virkesmagasinet.

Arbetsledaren Göran Edström visar mulmholkarna som ska imitera döda hålträd ute i skogen.

Arbetsledaren Göran Edström visar mulmholkarna som ska imitera döda hålträd ute i skogen.

Thore arbetar på avdelningen Natur och bygg, som är en del av Norrköpings kommuns tekniska förvaltning. Avdelningen har arbetar med naturvård och skogsskötsel. Tore och kollegan Lennart Carlsson svarar för råvaruförsörjningen.
Thores ansvar är sågverket, det vill säga kommunens Solosåg M7 med elsågaggregat.

Sågar både gran och ek

Efter en kort introduktion lärde han sig att använda Solosågen. Sedan dess har han sågat åtskilliga mil virke av träd från kommunens skogar. I huvudsak är det gran, fura, lärk och ek från kommunens marker. Men ingen blir fullärd och i våras gick Thore på sågverkskurs hos Logosol. Kursen blev en aha-upplevelse för både arbetsledare och sågare.
– Vi insåg att vårt sågverk inte var rätt inställt. På kursen fick vi tips om hur vi skulle göra och det fungerade verkligen. Förr kunde det slå en centimeter i måtten ute i ändarna. Idag måste du ha ett skjutmått för att upptäcka några skillnader, säger Thore.

Kylning gjorde skillnad

precision_solosag_m7_475Ett annat tips som verkställdes var att komplettera sågaggregatet med vattenkylning av kedjan. Det är särskilt bra vid sågning av torra, grova ekar.
– Kedjorna håller sig vassa längre tack vare vattenkylningen, konstaterar Lennart som svarar för slipningen av dem.
Idag används Solosågen till byggandet av allehanda produkter som parkbänkar, vindskydd till vandringsleder, utedass, spänger och mycket annat som behövs för att de boende i kommunen ska kunna njuta av naturen.

Konstgjorda hålträd

Det senaste projektet står färdigt för leverans. Det är så kallade mulmholkar. De tillverkas av ek i en storlek som passar för strutsar, med undantag från att hålet är för litet. Holkarna är i princip konstgjorda döda ekar. Insekter och andra organismer behöver död ved och hålträd för att överleva. Holkarna fylls med spån, kvistar, löv och vatten för att fungera som hålträd. De lär också bli boplatser för småfåglar.