För över tio år sedan byggde rektorn och skogsägaren Ralf Stehle sitt vackra timmerhus på ägorna i de schwäbiska alperna. Till hjälp hade han en timmerjigg från Logosol och ett stort intresse för att bygga och skapa med trä.

– Då behövde jag först och främst tak över mina skogsfordon, minns Ralf när han tänker tillbaka på sitt första stora projekt med timmerjiggen. Byggprojektet tog tre år och timmerhuset behövde vara sex gånger sex meter för att få plats med bland annat en Unimog-lastbil och en mindre verkstad.

– I början av projektet fanns inga ritningar utan bara en vag föreställning om hur det skulle kunna bli, men jag visst ju att jag hade tillräckligt med träd i skogen, säger Ralf Stehle.

En fin glänta valdes ut, samma plats där Ralfs farfar en gång haft ett skjul för sin traktor.

– Jag började med grunden. Eftersom jag inte ville att stockarna skulle vara fast förankrade i marken ställde jag de nedersta stockarna på betongfyllda hinkar med nedstuckna u-balkar, berättar Ralf. Med en egenutvecklad metod började han såga den ena stocken efter den andra med sin Big Mill timmerjigg.

– Jag jobbade ett varv i taget och knutade ihop de 6,5 meter långa stockarna. Vid porten kunde han spara virke och använda kortare stockar. Fönstren sågades ut i efterhand.

EN SPECIELL PORT

Tillsammans med en gammal skolkamrat klurade han ut hur porten skulle göras. Då en vanlig garageport hade tagit för mycket plats för Unimogen tillverkade han en skjutport som går utanpå huset. För att slippa trycka upp hela dörren när han bara ska gå in och ut gjorde han även en liten dörr i porten. Som nockstock sågade Ralf Stehle och hans son Matthias en fyrskäring som lades upp på nästan fyra meters höjd.

Taket består sedan av takstolar och brädor sågade på plats i skogen. På detta lades takpapp och sedan plåt. Taksprånget gjordes extra stort, hela 1,8 meter på framsidan.

– Det är bra när man ska jobba i dåligt väder, säger Ralf Stehle.

FJÄRDE GENERATIONENS SKOGSÄGARE

Timmerhuset har fått stor användning och nu väntar fler byggprojekt.

– Som farfar har jag drabbats av sågvirus och bygger gärna till barnbarnen. Jag planerar just nu för en lekstuga och förmodligen blir det även en sandlåda när jag ändå är igång, skrattar Ralf Stehle som är den fjärde generationen av skogsägare på marken i de schwäbiska alperna.

Big Mill Storstockverk
Övergrova stockar sågas lättast upp där de ligger. Logosol Big Mill är en komplett utrustning som ger dig unika möjligheter att ta hand om värdefulla jättestockar. Såga breda, okantade skivor av olika fina träslag. Systemet med dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision.
Läs mer här >>