Trots att stormen Dagmar bara skadade en bråkdel så många träd som Gudrun och Per, kan den i förlängningen förstöra skog över hela landet.
Det räcker med några få stormfällda granar för att orsaka massangrepp av granbarkborre.

storm_skogStormen Dagmar drog över landet natten till den 26 december 2011. Den fällde och skadade 4-5 miljoner kubikmeter skog. Facit av Gudrun 2006 var 75 miljoner skogskubikmeter och Per året efter 12 miljoner kubikmeter.
Dagmar är i kubikmeter mätt en mild fläkt. Årligen avverkas 70-80 miljoner kubikmeter skog i Sverige. Volymerna efter den senaste stormen är så små att de försvinner i det stora industriella flödet. Den kommer troligen inte att påverka virkespriser och liknande.

Varning för barkborrar

Men för enskilda skogsägare kan Dagmar vara ett nog så stort problem. I delar av Västernorrland och Hälsingland är skadorna lika omfattande som i delar av Småland efter Gudrun.
Stormfällda träd finns nästan över hela landet. En tredjedel av landets skogsareal drabbades.
– Det viktiga är att ta hand om och lokalisera så mycket som möjligt av det omkullblåsta virket. Allra viktigast är att ta hand om gran för att hindra massförökning av granbarkborre till sommaren, säger Pär Larsson, regionchef på Skogsstyrelsen.
Det räcker med att några enstaka fallna träd för att skapa rena barkborrefabriken. Insekterna kan sedan sprida sig till stående, friska träd och orsaka långt större skador än själva stormen. Efter tidigare stormar har Skogsstyrelsen vid vite tvingat skogsägarna att ta hand om skadad skog.

Lönsamt såga själv

För de flesta skogsägare handlar det om så små volymer att det kostar mer att anlita en skogsentreprenör än vad intäkterna från virkesförsäljningen ger.
Ett ekonomisk bättre alternativ kan vara att förädla den skadade skogen själv. Behöver du virke, så passa på att investera i eget sågverk och spara pengar.
Vid stormröjning gäller det att tänka på säkerheten. Elva personer omkom i uppröjningsarbetet efter Gudrun. Röj aldrig själv och ta hjälp om du är ovan.

Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>