Lärk är ett samlingsbegrepp för ett tiotal arter. Detta barrträd fäller sina barr om hösten och anses ha ett så bra naturligt rötskydd att det kan ersätta tryckimpregnering. Lärkens fantastiska rötskydd är dock överdrivet.

lark_202Omfattande forskning visar att splintveden inte är mer beständig än gran och fura. Däremot får lärken under rätt växtbetingelser en mycket hög andel kärna. Olika hartser ger trädet en naturlig impregnering.

Lärkens kärna är lika beständig som kärnfura. De bästa betingelserna finns i Sibirien, där lärk långsamt växer på permafrosten med en omloppstid på 300 år. Virket blir oerhört tätvuxet och består nästan bara av kärna. Det finns växtplatser i Sverige som ger liknande resultat, men en frodvuxen lärk med liten andel kärna är inte mer rötbeständig än vanlig gran.