Tord Bramwehl fick mer än hus och skog när han köpte sin mors föräldrahem Norra Marklunda utanför Osby. Han fick ett nytt liv.
– Det enda som kan få mig att sluta såga är rätt Trisslott. Om den dyker upp så seglar vi jorden runt, säger han.

ramsag_logosol_475Till gården hör 60 hektar skog. Därför blev en av de första investeringarna en Solosåg. Snart fick den sällskap av en av de allra första fyrkutterhyvlarna.

– Där ser du tillverkningsåret, säger Tord och lyfter på locket till hyvelmaskinen.
Denna PH260 anlände till gården Norra Marklunda 1996 och har sedan dess använts för att tillverka många mil av lister och paneler.

– Jag har bytt lite slitagedelar och lager, men i övrigt har det inte varit några problem, säger Tord som inte ser några skäl att byta till något annat.

Renoverade gården

Grannarna var inte så imponerade av det lilla sågverket från början, men Tord lyssnade inte på det örat. Han hade fullt upp med att såga och hyvla för renoveringen av gården. Med tiden kom allt fler och bad om hjälp med sågning och hyvling. Till sist räckte varken tiden eller sågverket till och Tord startade företag under namnet Norra Marklunda Spån & Sped.
– Det var ett talesätt här i bygden på bondsågarna. Folk frågade om det blev virke eller bara spån och sped, förklarar Tord och tillägger att sped är detsamma som stickor.

Rationell produktion

Sedan såldes Solosågen och ersattes av stockbandsåg och en Logosol Låks 500 ramsåg. Det är hans utrustning idag och med den producerar han flera hundra kubikmeter virke om året. Även om efterfrågan är så stor att han kan försörja sig på sågning och hyvling, har Tord valt att behålla jobbet på Osby kommuns gatukontor. På vintern arbetar han i kommunens skogar och under sommarhalvåret med parkskötsel. Varje vår tar han tjänstledigt i två till tre månader för att på heltid ägna sig åt sågverket.
– Jag gillar att träffa folk och det skulle bli för ensamt att bara såga, förklarar han.
Såghuset är stort och produktionen rationell. Kombinationen stockbandsåg och ramsåg ger honom rejäl kapacitet, trots lugn arbetstakt.
– Det ser ut att gå långsamt, men när dagen är slut så har det blivit mycket virke, säger Tord.