Paketkap PK1500
Paketkapen kapar virkespaket med stor precision. Det 150 eller 120 cm långa svärdet har styrning i svärdsspetsen. Kedjan är en vanlig 3/8″ kapkedja som drivs av vår kraftiga 5 kW 3-fas elmotor.