Solosågen var en av höjdpunkterna när drottningmodern från konungariket Bhutan besökte Sverige i slutet av oktober. Under besöket fick följet lära sig mer om ekologiskt byggande och småskalig träförädling.

Passar perfekt

bhutan_nysagat2_204– Logosols småskaliga lösningar passar perfekt i Bhutan. Där finns knappt några vägar, däremot mycket skog som idag förädlas med ålderdomliga metoder, berättar han.
Efter resan blev landets högsta ledning så intresserad att drottningmodern beslutade att på ort och ställe studera vad Anders Nyquist åstadkommit i hemlandet.

Ekologiskt byggande

Hon anlände i slutet av oktober, för att besöka Rumpans ekoby söder om Sundsvall, där Anders förverkligat sina tankar om ekologiskt byggande. Solosågen var en av huvudpunkterna vid besöket i ekobyn. Logosols grundare Bengt-Olov Byström fanns på plats för att demonstrera det sågverk paret Nyqvist i många år använt i sitt eget byggande.

”Teknik vi har råd med”

bhutan_drottning_204Drottningmodern frågade ut Bengt-Olov Byström om hur det lilla sågverket används i andra länder. Han berättade om hur man i Afrika och Ryssland till låg kostnad och snabb återbetalning förädlar skogen lokalt, vilket skapat arbetstillfällen och bidrar till samhällsutvecklingen.
– Vårt land har råd med den här tekniken och våra lantbrukare kan använda den, summerade drottningmodern.
Nästa steg är att använda Solosågen för att bygga energisnåla och jordbävningssäkra bostäder med traditionellt utseende, istället för att göra samma misstag som andra att importera storskaliga lösningar av stål och betong.
Drottningmodern från Bhutan avslutade sin vistelse i Sverige med lunch hos det svenska kungaparet.