Att SkogsElmia 26-28 maj skulle bli Nordens största skogsmässa 2011 var väntat. Däremot överraskade mässan med att det var så många skogsentreprenörer bland besökarna och att så många maskiner i den minsta klassen lanserades.

SkogsElmia 2011 hade över 33 000 besökare under de tre mässdagarna. Logosols monter var välbesökt.

SkogsElmia 2011 hade över 33 000 besökare under de tre mässdagarna. Logosols monter var välbesökt.

– Vi hade kö till vår monter, berättar Andreas Alvåg på träföretaget Logosol som visade maskiner inom småskalig träförädling. Bland annat det nya gårdssågverket Logosol LumberLite, som fick stor uppmärksamhet.

Annars var mässans stora publikdragare små skotare och skördare för yrkesmässig användning. Aldrig tidigare har så många fabrikat och nya maskiner i den minsta klassen visats upp på en mässa.

Små maskiner för proffs

Små maskiner är i sig ingen nyhet. Men den stora förändringen var att det inte längre är välbärgade och nöjeslystna skogsägare som är intresserade. Det är proffsen som söker efter små maskiner.

– Efter stormarna Gudrun och Per blev det stora markskador. Skogsägarna begär att entreprenörerna använder små maskiner och därför måste de komplettera. Efterfrågan är stor på beståndsgående maskingrupper med lågt marktryck, säger Magnus Wallin hos maskintillverkaren Malwa.

En fantastisk mässa

skogselmia_475Samma åsikt har Niiles Airola, vd för den finska skogsmaskintillverkaren Usewood. De visade en helt ny miniatyrskördare på SkogsElmia.
– Det har varit en fantastisk mässa. Vi fick in ett 50-tal intresserade som hade behovet av en skördare i den här storleken, säger han.