Våge Ivarsson har nära till skratt och ser det mesta från den positiva sidan. Även stormar och orkaner. Det var stormvindar som ledde in honom på ett berikande fritidsintresse – han köpte en Solosåg och förvandlade stormfälld skog till prima plank och bräder.

Solosågen sattes in i uppröjningsarbetet efter bränderna i Australien. Initiativet kom från importören Sven-Erik Bredenberg som här demonstrerar utrustningen.

Solosågen sattes in i uppröjningsarbetet efter bränderna i Australien. Initiativet kom från importören Sven-Erik Bredenberg som här demonstrerar utrustningen.

Sågverket har sedan dess förlängts och fått sällskap av en PH260 fyrkutterhyvel. Solosågen utrustades tidigt med en bandsåg som fick göra rätt för sig efter stormen Gudrun i januari 2005. Våge har tappat räkningen på alla stockar han sågade då. Stormens rov blev runt 350 kubikmeter. Drygt 50 av dem sågade han upp själv.

– Med årets virkespriser så fanns det inga alternativ. Jag vet skogsägare som betalade mer för att få uppröjt, än vad de fick betalt för virket, säger Våge.

Den hemsågade delen av den stormfällda skogen är numera omvandlad till prima plankor och bräder som används i olika byggprojekt.

Storsågning efter Gudrun
Vattenkannan är inte till för att Solosågen ska växa. Våge Ivarsson använder den för att fylla på vatten för kylning av bandsågen som storsågade efter stormen 2005.

Vattenkannan är inte till för att Solosågen ska växa. Våge Ivarsson använder den för att fylla på vatten för kylning av bandsågen som storsågade efter stormen 2005.

När stormen Gudrun fällde träden på Bo Anderssons marker i Nykvarn var han väl förberedd. I såghuset fanns en Solosåg med elsågaggregat och matning.

– Det mesta var prima sågtimmer, för bra för att klyvas upp till ved, säger Bosse.

Till sågen hörde ett rejält stockbord och en travers för att lyfta och vända på stockarna. Men det viktigaste av allt var kamraten Harry Nyberg. Under några vårmånader sågade vännerna runt 500 stockar, vilket blev 20 virkespaket. Men det skulle bli ännu mer. Även grannarna vände sig till storsågarna för att få hjälp med att röja upp sina fastigheter efter stormen.

Städar upp efter skogsbränder

Solosågen användes också efter de förödande skogsbränderna i Australien som gjorde många människor hemlösa. Sven-Erik Bredenberg, Logosols representant i landet donerade utrustning och ställde upp med utbildning.

Harry Nyberg och Bo Andersson i Nykvarn har rätt att vara stolta. 150 träd blev stormens rov. Det gav vännerna många trevliga timmar framför sågverket.

Harry Nyberg och Bo Andersson i Nykvarn har rätt att vara stolta. 150 träd blev stormens rov. Det gav vännerna många trevliga timmar framför sågverket.

– Vi ville visa att människor själva kan göra något till rimlig kostnad för att återuppbygga sina hem. En liknande funktion hade sågverk från Logosol efter orkanen Gudrun i södra Sverige. Skogsägare aktiverades och kunde rädda en del av sin skog, istället för att passiviseras i väntan på myndigheternas insatser, förklarar Sven-Erik Bredenberg.

Huvudbild: Skador på skog i Veinge efter stormen Berit den 28 november 2011. Fotograf: Lars-Erik Larsson

storm_skog_475