Bendik Os fra Asker hadde en drøm om å bygge en stavlaftet hytte. Han startet med å tegne drømmen sin. Som leserne kan se hadde han kunnskap om dette også. Det ble en riktig så koselig sak. Hytta skulle erstatte et falleferdig uthus som stod på tomten fra tidligere. Tanken var å benytte dette nye bygget til verksted og hobbyrom.

For å få materialer til prosjektet, ble trær som stod på tomten benyttet. Han passet samtidig på å fjerne trær som skygget på tomten, som skulle bli et paradis, med sol og trivsel. Utrolig hva enkelt utstyr kan gjøre, en Solosag, en motorsag og litt enkelt håndverktøy.

Mye av de største konstruksjonene ble produsert på frihånd, med bare motorsag, en Stihl 661. For de som har prøvd det, vet at det ikke er lett å få det rett og pent. Det fikset Os med et supert resultat.

Når selve bunn og vegg konstruksjonen var ferdig, startet jobben med gavlene. De skulle bestå av rundstokk. Dette ble gjort manuelt med barkespade og øks. Et tungt arbeide som tok tid. Hver stokk skulle tilpasses hverandre, dette ble gjort på bakken, før det ble løftet manuelt opp i høyden. Et tungt arbeid innrømmer Os.

Det er mye handarbeid og tilpasninger i et slikt prosjekt, men det er jo det som er trivselen og utrolig artig når man får det til. Bygget er plassert på Bingen i Øvre Eiker, Buskerud Fylke.

Selvfølgelig har både kone og barn bidratt til at prosjektet har blitt fullført, de har hjulpet til med både skruing og skjæring.

Fra redaksjonen side må vi si at Os har fått til et meget godt arkitektonisk bygg, meget vel tilpasset andre bygninger på tunet. I utgangspunktet kreves det ikke så mange kunnskaper å bygge et slikt bygg, utfordringen ligger på idestadiet og viljen til å gjennomføre.