I 227 år har slottsväggarna efter branden i Stjärnorp stått upprätta. Nu ska de räddas åt eftervärlden. Av ett femtiotal långa träbjälkar, sågade med utrustning från Logosol, ska bli ett tak som hejdar förfallet. ”Varje stock är vald med stor omsorg”, försäkrar Erik Bolang Jonsson.

Det är en frostkall morgon i norra Östergötland. Sjön Roxen ligger spegelblank, en blek sol höjer sig sakta över horisonten, långt borta syns plymer av rök ur skorstenarna vid Tekniska Verken i Linköping. På en grusplan i Stjärnorp står två väl påpälsade figurer hukade över en lång granstock som ligger uppallad mellan två aluminiumskenor. De mäter och skruvar och ser till att stocken ligger helt rätt innan det är dags att såga. Vältor med långa granstockar väntar på sin tur. Färdigsågade bjälkar av massivt timmer upp till 15 meter långa ligger uppstaplade. Än återstår mycket arbete innan uppdraget är utfört. Sammanlagt ett 60-tal bjälkar är beställda.

Slottet blev till aska

Stjärnorps slott byggdes 1655-1662 av greven och fältmarskalken Robert Douglas. Drygt 100 år senare, i maj 1789, började det brinna, oklart varför. Dåvarande slottsherren Carl Wilhelm Douglas var inte hemma och många av de anställda besökte marknaden i Linköping. På fem timmar förvandlades slottet till en ruin. Numera ingår hela egendomen i Slottstornet AB, där Eric Douglas idag är ägare och med Gabriel Danielsson som vd. – Eric Douglas har ett stort intresse av att hålla hela egendomen i gott skick, säger Gabriel Danielsson. Han vill också rädda slottsruinen till eftervärlden genom att se över murarna och skydda den med ett tak. Därav stockarna och såganläggningen i närheten av slottsruinen. Erik Bolang Jonsson, som är en av de två figurerna på grusplanen, och hans familj driver strax utanför Malmköping Viks gård och Bråhovda såg. Man har köttdjur, utför entreprenadarbeten, kör skogsmaskin och utför legosågning. När Gabriel Danielsson tog kontakt och undrade om man kunde åta sig att leverera bärande bjälkar för att rädda slottsruinen från vidare förfall, tvekade man inte att åta sig uppdraget.

Utrustning för överbroat

– Visserligen hade vi tidigare inte sågat längre stockar än fem meter, säger Erik Bolang Jonsson och rätar på ryggen. Men vi utgår från att ingenting är omöjligt. Och det är faktiskt riktigt roligt. Man tog kontakt med Logosol i Härnösand och beställde en såganläggning avsedd för övergrova stockar, Big Mill Pro med en Stihl 880 och ett 1,30 meter långt svärd. Man byggde också ett stadigt fundament och satte ihop flera sågbalkar för att kunna såga upp de tunga stockar som var beställda. Domkrafter bidrar till att stocken ligger stadigt i våg. Och nu har man snart kommit halvvägs i uppdraget. Långa, välväxta, 80 år gamla och noga utvalda granstockar från de 4 600 hektar skogsmark som ingår i Stjärnorps egendom har tagits ner och körts fram. Vissa väger osågade så mycket som fyra ton och man tvingas ta hjälp av en hjullastare för att lyfta på och av stocken.

Fyra timmar per block

Det tar cirka fyra timmar att hantera och såga stocken till färdigsågat block, med dimensionen 200mm x 300mm alternativt 250mm x 300mm. Erik och arbetskamraten Henrik Kullander börjar arbeta klockan sex varje morgon. I bästa fall hinner man med tre stockar per dag, med några snabba fikaraster. Själva sågningen görs med ungefär en meter i minuten. – Mycket kan hända som gör att jobbet tar längre tid än beräknat, konstaterar Erik och börjar bearbeta ytterligare en stock. Virket är fruset och arbetsplatsen väderutsatt. Vi räknade med en månad, men vet nu att det tar åtminstone den dubbla tiden. Under hösten påbörjas arbetet med att bygga taket över slottsruinen. Slottstornet AB utlyste en arkitekttävling för hur det skulle utformas och bland de insända bidragen har man valt ett vinnande förslag, där de bärande bjälkarna till taket ingår. – Slottsruinen är ett välkänt landmärke i Östergötland och ett kulturarv väl värt att bevara, konstaterar Gabriel Danielsson.

 

FAKTA • Stjärnorp

Stjärnorps egendom förvaltas och ägs av Slottstornet AB och består av främst slottsanläggningen, jordbruksmark och stora skogsområden. Här finns även ett 80-tal byggnader, varav ett 40-tal används för boende, såväl permanent som fritidsboende. Jordbruksmarken är utarrenderad och ca 1 500 hektar av jaktmarken drivs i egen regi. Miljö och kulturvård är viktiga faktorer i egendomens förvaltning.

Big Mill Storstockverk
Övergrova stockar sågas lättast upp där de ligger. Logosol Big Mill är en komplett utrustning som ger dig unika möjligheter att ta hand om värdefulla jättestockar. Såga breda, okantade skivor av olika fina träslag. Systemet med dubbla sågbalkar stabiliserar och ger högsta precision.
Läs mer här >>