Bästa sättet att lära sig timra är att skaffa en timmerfräs och börja, säger Rolf Ericsson, ordförande i Pelarna hembygdsförening, som fick blodad tand när föreningen räddade stormfälld skog. Som relativt nybliven timmerman har han inlärningen i färskt minne. Läs hans bästa råd!

  • timring_202Enda sättet att lära sig timra är att börja. Böcker är bra för att lära sig teorin, men det är i arbetet som man kommer underfund med hur det fungerar.
  • Börja med maskinfräst timmer. Med rätt mått blir jobbet enklare.
  • Testa att tillverka timmer på det gamla sättet, med bila och bandkniv. Det ger en bättre förståelse för hur materialet fungerar, som är till nytta även när man fräser stockarna.
  • Bygg stommen direkt efter sågning och fräsning. Stockarna vrider sig om de får ligga.
  • Var inte rädd att göra fel. Det är av felen som man lär sig. Vid timring eldar man upp misstagen och får värme till vintern.