Om du klarar kylan är det inga problem att såga på vintern. Tvärtom finns flera fördelar – om du använder en Solosåg.

logosol_m5_202_0Det stora problemet är sågspånet. När det blandar sig med snö blir resultatet som betong, omöjligt att skotta undan innan snön smälter. Sågspånet fungerar ungefär som glasfiber i plast.
Ett sågverk på räls, eller en gammal sågbänk för den delen, får stora problem med denna armerade snö. En Solosåg producerar lika mycket spån, men skillnaden är att det kastas ett par meter bort, ur vägen för sågaren.
Andra fördelar med Solosågen är att stocken ligger en bit ovanför marken och att sågverket enkelt kan flyttas. Sågverket har bara fyra kontaktpunkter med marken och du behöver inte skotta upp ett stort område för att flytta på det. En annan fördel är att aluminium inte rostar och att is är lätt att få bort.
Det är väl känt att träd huggna på vintern håller högre kvalitet. Träden har tömt sig på vatten för att inte sprängas av frost. Vinterhuggning minskar också risken för grus och sand i barken, som försvårar sågningen. Om du även sågar upp stockarna under vintern, så ligger det färdigt på strö när våren kommer. Våren är den tid på året då virke torkar allra snabbast och resultatet blir som bäst.