Någon konkurrens är det inte tal om när chefen för ett av Sveriges största sågverk träffar grundaren för småskalig kedjesågning. Istället är det ett genuint intresse för trä som förenar. Det som skulle bli en enkel lunch blev en hel eftermiddag med äkta träglädje och egen förädling i centrum.

Det blir både lunch och demonstration i såghuset när Katarina Levin, sågverkschef på SCA-ägda Tunadals sågverk besöker Logosols nestor Bengt- Olov Byström i Härnösand. Samtalets röda tråd är erfarenheter från storskalig och småskalig träförädling, två verksamheter som har mer gemensamt än vad man kan tro.

Sveriges modernaste sågverk

– Man mår helt enkelt bra av att arbeta med trä, oavsett storleken på anläggningen, sammanfattar Katarina Levin, som tidigare lotsat Bollsta sågverk till att bli det första sågverk i Sverige som passerade 500 000 kubikmeter på ett år. Idag är hon sågverkschef på Tunadals sågverk utanför Sundsvall där flera satsningar är på gång. Under försommaren 2016 installeras en ny såglinje som ska ge kapacitet att producera 540 000 kubikmeter sågat granvirke per år. I projektet ingår även att råsorteringen byggs om och att torkkapaciteten ökar. – Vi kommer att bli Sveriges modernaste sågverk, säger, Katarina Levin.

Egen Solosåg på önskelistan

I den dagliga verksamheten handlar besluten om matningshastigheter på 200 meter i minuten, mätramar med 3D-teknik, ett sågintag som klarar 50 stock minuten och en 150 meter lång profileringslinje med bland annat sidobrädesoptimering och kurvsågning. På det privata planet finns drömmen om en egen solosåg och en egentimrad skogskoja där själen kan finna ro. – Jag är nästan där, förkunnar Katarina Levin. Innan jag slutar mina dagar ska jag timra ett hus av virke jag sågat själv. Och till det behöver jag ett eget litet sågverk där jag kan hantera timmer ur egen skog.

En råvara som förenar

Den viktigaste likheten mellan såglinjen på Tunadal och en sågbänk från Logosol är själva råvaran, timmerstocken. – Många av våra kunder är samtidigt leverantörer till SCAs sågverk, konstaterar Bengt-Olov Byström. Men de tre tallarna som blåst omkull hemma på gården får de själva ta hand om, och där kommer solosågen lägligt in i bilden. Den absoluta merparten av allt timmer i Sverige sågas av de stora sågverksföretagen, bara några få procent på marginalen tas om hand i en mindre såganläggning. Men det är viktiga procent för den enskilde skogsägaren. Katarina Levin håller med. Den småskaliga timmerhanteringen hemma på gården eller i garaget gör det möjligt att förverkliga sina drömmar, något som i hög grad gäller oavsett om man är anställd på sågverket eller äger skog. Eller både och.

Stärkt kreativitet

– Intresset för trä och träförädling är detsamma, försäkrar Katarina. Och med tillgång till en enkel och smidig möjlighet att sönderdela timret förstärks kreativiteten och ger näring åt nya idéer att blomma. Hon betonar samtidigt att det stora moderna sågverket med sin avancerade teknik och hastigheten i hanteringen, idag hanterar och mäter varje bräda och planka noggrannare än någonsin förr. Det mänskliga ögat har ersatts av röntgen och laser, besluten fattas av datorer som programmerats av kompetenta medarbetare med stor kunskap om trä och produkter. – Vi strävar båda, men på olika sätt, efter en optimal kapning av varje bit, summerar hon.

Innovativa brukare

Ju längre samtalet fortskrider, desto större blir samstämmigheten. Den småskaliga världen med sina innovativa brukare fascinerar Katarina Levin, det storskaliga sågverket med sina möjligheter imponerar på Bengt-Olov Byström. Mycket finns att lära av varandra och båda behövs. En krum syren eller ett kvistigt äppelträd i kan inte hanteras i Tunadals nya såglinje. Inte heller är det möjligt att med en solosåg hålla jämna steg med en vässad Lincklinje som slukar 50 stockar i minuten. – Men vi kompletterar varandra, menar Bengt-Olov. Och ju större sågverken blir, med en teknik som ingen för några år sedan hade kunnat drömma om, desto större blir behovet av solosågens unika kombination av flexibilitet och småskaliga effektivitet. Katarina instämmer och fyller på: – Även det moderna industrisågverket har ibland behov av en enkel och lätthanterlig lösning. Till exempel använde vi i Bollsta solosågen när vi hade installerat ny timmersorteringsteknik och snabbt ville utvärdera utfallet.

 

FAKTA • SOLOSÅGEN

Enmanssågverket visades för första gången på SkogsElmia 1989 och säljs idag till kunder över hela världen.

Kapacitet: 500 m3 per år
Råvara: Alla tänkbara träslag, grovlekar, längder och kvalitéer
Huvudsakliga produkter: Byggvirke, snickerivirke och slöjdvirke

FAKTA • TUNADALS SÅGVERK

Sveriges första ångsåg byggdes och startades i Tunadal 1849. Dagens väldiga anläggning ägs av SCA.

Kapacitet såg: 500.000 m3 per år
Råvara: Norrländsk gran
Huvudsakliga produkter: trävaror, sågspån, flis och bark

p

VIKTIGA AVTRYCK I SÅGVERKSBRANSCHEN

Bengt-Olov Byström startade Logosol 1989. Katarina Levin blev sågverkschef på Lugnvikssågen 1992, idag är hon chef för Tunadals sågverk.