Han är vd för ett världsledande solenergiföretag och har utvecklat en unik solfångare. I sin produktutveckling hämtar han inspiration från Solosågens lätta konstruktion och tar fram innovativa lösningar som utmanar traditionell teknik.

Som äldste son till Logosols grundare växte han upp med Solosågen. – Mina första sommarlov gick åt till att åka runt i Sverige och demonstrera sågverket på mässor och marknader, berättar Joakim Byström.

Intresse för miljöteknik

Efter universitetet blev han exportchef på Logosol och reste över hela världen. Intresset för miljöteknik växte och han började rita på en solföljande solfångare som kunde koncentrera solljuset. Idén kom ursprungligen från Vattenfall som plötsligt lade ned en lovande solenergisatsning 2005. Joakim Byström startade sitt solenergiföretag Absolicon några år senare. Han utvecklade en unik solfångare som kan producera både el, värme och ånga.

Inspiration från Solosågen

Den första modellen som togs fram hade många likheter med Solosågen, solfångaren var fem meter lång och stod på två stadiga ben. Två personer kunde enkelt flytta runt den lätta konstruktionen i aluminium. – Inom produktutveckling påverkas vi starkt av vår omgivande miljö, så det var nog inte så konstigt att solfångaren hämtade drag från Solosågen, konstaterar Joakim Byström, som jobbar kvar i familjeföretaget Logosol som styrelseledamot.

Siktar mot Aktietorget

Absolicon finansierades i början av Logosol, men när verksamheten växte kom kapitalstarkare ägare in och över 20 miljoner investerades i teknik och marknadsutveckling. Idag är Absolicon publikt aktiebolag med 270 ägare och siktar mot att notera sig på AktieTorget. Företagets har installationer i många länder, men de bästa visningsanläggningarna finns fortfarande i Sverige. – Ett av våra viktigaste utvecklingsområden just nu är solånga till industrin. Det är enorma oljemängder som eldas upp för att producera kyla och ånga inom till exempel livsmedelsindustri, kemisk industri och textilindustri. Den oljan kan vi ersätta med våra ångproducerande solfångare, berättar Joakim Byström. Under mars 2016 finns det möjlighet att teckna aktier i Absolicon. Se bolagets hemsida www.absolicon.se för mer information.