När amerikanska företag sprider sig över världen, sker det ofta med franschising. Affärsidén hyrs ut till lokala entreprenörer, som använder grundarens recept och metoder. EcoFence går samma väg. Grunden för affärsidén är fyrkutterhyveln PH260.

us_ph260_204EcoFence ligger i Dallas, Texas, och startade så sent som 2008. Företaget erbjuder ett genomtänkt byggsystem för staket och plank. Det är produkter i möbelkvalitet, för bostadsområden och liknande med höga estetiska krav.
EcfoFence marknadsför sig som ett grönt företag med liten miljöpåverkan. Den tyngsta delen i varje miljöanalys är långa transporter. Därför arbetar EcoFence på en lokal marknad och förädlar råvaror från närområdet.
Ecofence kan inte växa genom att transportera sina produkter långa sträckor utan att äventyra affärsidén. Istället väljer man att starta tillverkning nära de potentiella kunderna
– Nu startar vi tillverkning i Austin, Texas, och i Ohio, berättar grundaren Ian Hill.
Stommen i tillverkningen är fyrkutterhyvel PH260. Den första maskinen har gått minst åtta timmar per dag. Ians bedömning är att maskinen klarar kontunuerlig drift och ser inga hinder att lägga in ett andra skift när marknaden ökar.
us_ph260– Vi är mycket nöjda med den service som vi får från Logosol, säger han.
EcoFence ska investera i fler PH260, men ser också en möjlighet att växa med hjälp av Logosols kunder. I Logosols amerikanska kundtidning efterlyser Ian Hill ägare till en PH260, som är intresserade av att vara EcoFences lokala producenter och montörer.
Det handlar med andra ord om ett franschisekoncept av samma typ som McDonald´s, med lokala företagare som använder samma beprövade metoder och gemensam marknadsföring. Med den skillnaden att stekbordet och recepten ersatts med en Logosol PH260, hyvelstål och ritningar.