Logosols minsta sågverk utvecklades för att stoppa skövlingen av regnskogen, men hittade sin största marknad bland vanliga skogsägare i Europa och USA. – Big Mill var ett handgripligt bidrag till ett miljövänligare skogsbruk i regnskogen, berättar Joakim Byström som som började konstruera lättviktssågverket efter en resa till Salomonöarna.

Historien tar sin början 1996 när Logosols grundare Bengt-Olov Byström och sonen Joakim blev uppringda av CDI, ett biståndsorgan inom EU.

– De ville att vi skulle hjälpa dem att utveckla ett sågprojekt på Salomonöarna. Vi åkte till andra sidan jorden, och välkomnades av öns skogsvårdsstyrelse, berättar Joakim Byström.

En revolution för byarna

Cirkelsågverket på Salomonöarna fungerade dåligt, klingan hade bara 4 tänder – mer orkade motorn inte dra. Sågverket, ”The Walkaboutsawmil”, var ändå en revolution för byarna ute i regnskogen. Nu kunde de såga stockarna på plats i skogen och utan tunga maskiner bära ut det uppsågade virket för att sälja det. Alternativet var att sälja skogen på rot, det innebar både betydligt mindre pengar för byarna samt att stora bulldozrars förstörde skogen när de körde in för att hämta ut de värdefulla träden.

– Vi tänkte naturligtvis att byarna borde ha haft en Solosåg, men vi hade ingen med oss, berättar Joakim Byström. Här inträffade ett nästan ofattbart sammanträffande. 200 meter från sågen på Salomonöarna fanns en lokal Stihl-handlare. Som hade en Solosåg i lager!

– Vi reste 10 tusen km och hamnade 200 meter från en Solosåg. Stihl-handlaren hade fått den från Australien och aldrig packat upp den. Vi skruvade ihop den och kunde direkt demonstrera vilken revolution Solosågen är för småskalig träförädling.

Utvecklade djungelsågen

Men regnskog är inte direkt som svensk gran. Det fanns ingen möjlighet att rå på de stora stockarna med Solosågen. Här fanns ett problem att lösa!

Redan på planet hem satt de ritade på en ny typ av såg – ett lättviktssågverk som skulle kunna såga nästan hur stora stockar som helst.

– Vi ville verkligen göra något åt problemet, säger Joakim Byström som tillsammans med sin bror Mattias anmälde sig till en kurs i tropisk ekologi som avslutades med en resa till Costa Rica. I packningen fanns en Big Mill-prototyp och en Stihl 064.

– På flygplatsen träffade vi de andra kursdeltagarna, botaniker med fjärilshåvar. Och där kom vi med en motorsåg – det var verkligen en kulturkrock, säger Joakim.

Inget stöd för småskalig teknik

I Costa Rica testade bröderna Big Mill med gott resultat och botanikerna studerade hur byborna kunde tjäna pengar på att sälja fjärilar och insekter från regnskogen till Europa.

– Under resan fick vi ytterligare insikt om det destruktiva skogsbruk som pågår i regnskogen, säger Joakim. Vi lyckades dessutom övertyga våra kurskamrater om att för att rädda regnskogen behövs både fjärilshåvar och motorsågar. Den enkla sanningen var det dock svårare att nå fram med i ett vidare sammanhang.

– Det förefaller som om miljö-och biståndsorganisationer antingen satsar på utbildning i demokrati eller också på högteknologi, småskalig teknik finns det inget intresse för. Jag är övertygad om att småskalig miljöteknik är en viktig del av lösningen. Att ta vara på värdefulla träd utan att skada skogen är nyckeln för ett miljövänligt skogsbruk i regnskogen.

Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>