Logosols bandsågverk har kapacitet att såga riktigt stora stockar, men stockar med stor diameter är även väldigt tunga. Nu har Logosol tre nya tillbehör som underlättar.

Logosols bandsågverk kan såga riktigt stora stockar, men sågningen är bara en del av virkeshanteringen. Stockarna blir snabbt tunga när diametern ökar. På längden är ökningen linjär, men med diametern ökar volymen som bekant i kubik. Som exempel kan man säga att en stock med en diameter på 70 cm är dubbelt så tung som en som är 50 cm.

– När man ska hantera tunga stockar är det viktigt att ta det lugnt och att tänka på säkerheten, säger Jonas Höglund, utvecklingschef på Logosol.

Många har en traktor de kan använda, men då är risken stor att sågverket skadas. Logosol har tagit fram utrustning som gör att du klarar att hantera även riktigt stora stockar manuellt på egen hand, och att göra det på ett säkert sätt.

De nya tillbehören, som du kan läsa om här intill, gör att du kan såga så grovt som sågverket är konstruerat för att klara, d.v.s. 75 cm eller en hel meter beroende på vilken modell du har. Du behöver inte dra dig för att ta dig an rejält grova och fina stockar. Förutom att dessa stockar innehåller stor volym trä, som kan bli en ansenlig mängd vanliga plankor och brädor, kan du såga riktigt breda och vackra stycken som ofta har ett betydligt större värde, räknat både i kronor och i träglädje.

3 Nyheter till bandsågverken

1. Kraftiga stödben ökar stabiliteten
Till att börja med ska sågverket vara uppställt stadigt och på fast underlag. Ett kraftigt benställ som monteras under rälsen bidrar till stabiliteten, höjer sågen till en bra arbetshöjd och ger plats för stocklastaren om du inte väljer ett sågverk med trailerkit och de stödben som ingår där.

2. Stabil och smidig stocklastare
Stocklastaren består av två ramper som läggs mellan marken och rälsen samt en kran med vinsch och lång vajer. Vajern dras ett varv runt stocken som ska lastas, sedan kan du bara veva tills stocken ligger på plats på stockbädden. När stocken ska vändas använder du samma kran, och roterar stocken mot extra kraftiga stockstöd. Dessa stockstöd har rullar på toppen så att stocken inte hakar fast, utan snällt följer med runt.

3. Längre och kraftigare stockhållare
För att spänna fast stocken under sågning finns en längre och kraftigare stockhållare. En ny hålrad, med större hål monteras på stockhyllan. Den större stockhållaren fungerar på samma fiffiga sätt som originalet, med en dubbel excenter. Det är en patenterad lösning som har visat sig fungera exceptionellt bra. Det kan vara bra att behålla originalstockhållarna och dess hålrader på en annan stockhylla då de kan vara smidiga att använda på mindre bitar.

B751 BANDSÅGVERK
Logosol B751 sågar i sitt standardutförande 4,8 meter. Sågverket klarar riktigt grova stockar, upp till 75 cm i diameter. Med fasta steg sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika snabbt och exakt varje gång. Du får en stabil och ytterst funktionell timmersåg som sågar bäst i klassen.
Läs mer här >>
B1001 Bandsågverk
B1001 är Logosols största bandsågverk. Modellen är svensktillverkad och erbjuder en revolutionerande design. Hela 1001 mm grova stockar kan hanteras på sågverket. Med en unik inställning av såghuvudet sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika exakt varje gång.
Läs mer här >>