I lappländska Storuman, med fjället och naturen in på knuten, träffar vi Mikael Åkerman. Det är lite kylslaget och han har gjort upp en brasa, vi slår oss ner tillsammans ute. Bakom oss finns folkhögskolan där Åkerman är kursföreståndare för utbildningen ”Prepping och Överlevnadsteknik”.

Egentligen är det en ren slump att han är här. -Jag skulle vara här uppe i två veckor under höstterminen 2021, berättar Mikael, men under den tiden fick huvudläraren för utbildningen ett nytt uppdrag, varpå jag fick förfrågan att bli ny kursföreståndare. 

Utbildningen ligger helt i linje med hans egen mångåriga erfarenhet av att leva i samspel med naturen och att han trivs här går inte att ta miste på. Inom bush craft är Mikael ett välkänt namn, dels som överlevnadskonstnär, dels för att han om någon kan konsten att leva i skog och natur. Många känner också till att han talar om ”den skärande eggen” och hur kniven är det redskap som haft störst betydelse för människans utveckling över tid. Det lugn och den klokskap han förmedlar gör honom till en påtagligt fascinerande man. Nog förstår man att han är expert på området, han lever ett annorlunda liv och menar att vi ska leva i stället för att överleva. 

–”Livets utmaningar ska inte underskattas” säger Åkerman och kanske syftar han på de sju år han levde ensam i Skuleskogen. De åren menar han gav honom insikten om att vi är skapta för att leva och att vara i gemenskap med andra människor. Vi bör sträva mot en ökad självförsörjning och ökad självständighet men med ett lugnare livstempo. Mycket av det vi kan erfara idag har sitt ursprung i vår historia. De levnadsvillkor vi stöter på i vardagen kan vara nog så utmanande men överlevnad i sig behöver inte vara det.

-De mest anpassade i vår samtid, det är de som verkligen lever, säger Åkerman.

Bygg din egen bänkpress
Mikael Åkerman är kursföreståndare för utbildningen ”Prepping och Överlevnadsteknik”

Samspelet Natur – Människa – Teknik

Syftet med utbildningen är att skapa ett mer hållbart samspel mellan Natur – Människa – Teknik och tanken är att eleverna ska lära sig att leva som förr med hjälp av den nya moderna tekniken. 

I första delen pratar vi mycket om de basala behoven, såsom mat, värme och sömn, berättar Mikael, samtidigt som den fysiska och psykiska tryggheten är minst lika viktig. En överlevnadssituation är en kamp, och i den mån vi hamnar i en överlevnadssituation bör man så snabbt som möjligt försöka att ta sig ur den för att komma till en ”levnadssituation”.

Han fortsätter förklara: – Vi har en strävan att allt ska bli bättre hela tiden, och helst perfekt. Min filosofi är att väcka tankarna hos deltagarna på kursen och få dem att vara med och bidra till en rimligare värld. Genom att använda ordet ”rimlig” får man mer utrymme för att skapa en meningsfull vardag som passar individen. Jag vill att kursen likväl ska uppmana till hållbarhet och självförsörjning som möjligheten att göra sin egen inre resa mot god självkännedom och trygghet säger Mikael Åkerman. Vi har lärt oss att observera naturen, men det vore bättre att vi är deltagande i naturen i stället, och lär oss att hantera och nyttja dess resurser. 

Ett av delmomenten är timring, eleverna får lära sig praktiskt hur man timrar och vädersäkrar sin egen stuga.

 Prepperutbildnig

Deltagarna som är med på utbildningen detta läsår kommer från hela landet. I år är det sex nyfikna och kreativa personer, både killar och tjejer, med en förkärlek att leva i samklang med naturen. Ett av delmomenten är timring och just idag är eleverna ute på skolgården tillsammans med Gunnar Hedman som är ansvarig för den delen. På gårdsplanen står en timrad stuga och att eleverna tycker det är roligt att arbeta praktiskt är tydligt.

-”Innan jag dör ska jag kunna timra min egen lilla stuga” säger en av deltagarna och fortsätter lägga upp näver på taket. 

Delmomenten är blandade och samtliga elever tycker att det är fint att de får vara delaktiga i att utforma och planera utbildningen. ”Det blir lite vad man gör det till och det är superbra att det är en balans mellan teori och praktik” säger en av dem.

-Vi är ute mycket säger Mikael Åkerman och berättar att de i kursen vill förmedlan möjligheten att leva i ett större samspel mellan omgivningen och naturen. Vi utgår från det grundläggande levnadstillstånd vi hade för ca 1000 år tillbaka, och tar oss under utbildningsåret fram till en samtid där vi konkret kan se hur moderna hjälpmedel kan hjälpa oss till ett hållbart leverne bli mer självförsörjande över tid.  

 Solosågen, en viktig del i utbildningen

Att vi nu har möjligheten att använda Logosols sågverk underlättar mycket för oss i utbildningen säger Åkerman och pekar mot det inköpta Logosol F2+. Det finns en stolthet i hantverket och att kunna erbjuda eleverna att såga med Solosågen och öka sina kunskaper i träförädling ger ett stort mervärde till kursen. Sågverket är enkelt att använda och att vi kan vara portabla i hela processen är en stor fördel. Att ta med eleverna ut i skogen och på plats såga och sen ta hem timret ger ytterligare en dimension till kursen. Trä är ett fantastiskt material och en viktig del i hur vi framgent kan bli mer självständiga. Att såga sitt virke själv är en ynnest och Logosols minisågverk ger möjligheten till alla att förena nytta med nöje säger en av eleverna. 

Sågverket är en viktig del i utbildningen. Att binda samman ny teknik med tradition ger en unik möjlighet att påverka sin egen situation.

 

Överlevnad och konsten att leva

– När jag växte upp bestod dagarna mest av lek och hyss i skog och natur skrattar Mikael. Äventyret lockade och jag ville lära mig mer om teknik och att leva i naturen. 

– Konsten att överleva är att förmå sig själv att frigöra resurser för att hantera en nöd- och krissituation, säger Mikael och fortsätter:

– Överlevnad är också konsten att lyssna inåt. Ju duktigare vi är på att överleva desto närmare tar vi oss möjligheten att verkligen leva. På så sätt skapar vi ett liv i harmoni närmare naturen. 

I dag ser han sig främst som en inspiratör. Man bör kunna påverka sin situation i större utsträckning säger Mikael Åkerman och understryker att vi har att vinna på att bli mer självständiga. – Jag vill hjälpa andra att förstå att man kan leva som förr med ny teknik. Industrialismen har till viss del medfört att mycket av våra gamla färdigheter fått stå tillbaka och vi är sämre rustade i dag att klara oss själv. Den gäller att hitta en balans mellan ny teknik och det som vi av arv har med oss och som under lång tid har varit ett beprövat sätt att leva.

Att vi nu har möjligheten att använda Logosols produkter binder samman tradition och ny teknik med relativt enkla medel. En Solosåg är ett optimalt verktyg som ger en unik möjlighet att påverka sin egen situation. Endast fantasin kan sätta gränser för vad vi kan skapa säger Åkerman.

– Jag hoppas att deltagarna efter utbildningen ska ha fått mer rimliga förutsättningar för självhushållning och en insikt att kunna leva mer hållbart och klara de olika livsutmaningar vi kan ställas inför avslutar Åkerman, och vid den sprakande elden citerar han Tomas Tranströmers kloka ord:  ”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”.