Vad gör en rutinerad kontrollant när virket i byggmaterialhandeln inte uppfyller kraven? Han hugger, sågar och hyvlar själv.

hyvla_lister_202Lars Eliasson bor utanför Älmhult tillsammans med hustrun Karin och tre Islandshästar. Han jobbade tidigare som kontrollant på IKEA:s centrallager, men har trappat ned till ett halvtidsjobb som truckförare, för att få mer tid för familjen och skogen. Under den gångna vintern har även volymerna varit relativt stora.

– Jag har bland annat sågat 600 löpmeter pärlspont och fasadbräder till en dansk vän, som har ett fritidshus i närheten, berättar Lars.

Småskalig maskinpark

Pärlsponten är inte bara panel. Han har tagit fram hyvelstål till ett helt pärlspontprogram med panel samt golv-, dörr och fönsterfoder. Det är bara en av många specialare som Lars har sågat och hyvlat genom åren.

Volymerna är stora med tanke på den maskinpark som han förfogar över. Sågverket är en Solosåg M7 med största sågaggregatet E8000 och matning. Hyveln är Logosols minsta, Solohyveln SH230.

– Det går att göra allt utom not och spont på en Solohyveln. Vänder man bara virket rätt med kärnsidan utåt så fungerar halvspont utmärkt. Enda nackdelen är att man måste köra virket två, ibland fyra gånger genom hyveln, säger Lars.

Spara tid på planering

solohyvel_202Men enligt honom finns mycket tid att spara in i andra änden. Råvaran kommer från egen skog och här väljer han ut de träd som passar bäst för kundens beställning. Han apterar stockarna tio centimeter länge än vad den färdiga produkten ska vara.

– I de flesta fall räcker det med 2,8 meters längder och det är bara i enstaka fall som jag apterar längre.

Längre stockar tar bara tid att hantera och över sex meter blir transporten ett äventyr, säger Lars.

Enlig honom ligger mycket av produktionstiden och slutresultatets kvalitet på hur man planerar sitt arbete och väljer ut råvaran. Är materialet det rätta så spelar det mindre roll att panelerna måste köras flera gånger genom hyveln. Istället för större hyvelmaskin satsade han pengarna på en rejäl virkestork. Det sparar åtskilligt med tid jämfört med att låta naturen sköta torkningen.

Bevara ett kulturarv

Men egentligen handlar småskalig träförädling inte om tid. Det är helt och hållet en fråga om kvalitet genom att ta ut det bästa materialet ur varje stock. Lars ger ett exempel.

lister_202– Om jag upptäcker att en furustock innehåller listvirke så använder jag den till det. Om ytveden är kvistfri så kan man såga flera sidobräder tills man kommer fram till första kvisten. Om stocken har en bättre och sämre sida så kan man ta vara på det som är bra istället för att skicka allt i flistuggen.

Det är just det här som Lars tycker är så spännande med småskalig träförädling. Det finns inga patentlösningar. Varje stock är unik och det finns mycket utrymme för egna lösningar. Samtidigt finns här ett viktigt kulturarv att ta vara på, den kunskap och skog och träd som vandrat från generation till generation. I en tid då många ser trä som en sorts plast, finns här en viktig del av vår kultur att bevara.

Slutligen ber vi Lars Eliasson Tranvik om ett gott råd till andra sågare som inte har lika mycket erfarenhet. Svaret blir många råd, men här är ett av dem som vi vidarebefordrar till Nysågats läsare.

– Såga bort den första metern av rotstocken. Fibrerna brukar vara så vridna att de bara ställer till problem i sågningen.