Jarle Mosshäll är snickare i tredje generationen. Efter ett långt yrkesliv valde han att istället för pension satsa på en ny karriär – friska hus utan plast. Och i fabrikslokalen finns såväl hyvel, stocklastare och timmerfräs som fläktsystem från Logosol.

Höststormen som kommer vinande över gränsfjällen mellan Norge och Sverige får regnet att rita horisontella streck över en grå himmel, med höstklädda träd som glada färgexplosioner på sluttningarna. I en delvis tömd fabrikslokal i norska Drevsjö, med riksgränsen till Sverige på bara några kilometers avstånd, är det lugnare. Där pågår som bäst arbetet med att finslipa detaljerna i ett projekt som ska ge såväl nya arbetstillfällen som friska hus.

Snickare i grunden

Jarle Mosshäll har arbetat som snickare och husbyggare i hela sitt liv. Men när han funderade på att trappa ner inför pensionen höll det inte mer än två veckor. Är man van att alltid hålla ett högt tempo kan det vara svårt att plötsligt lägga in en lägre växel.

Redan under utbildningen på 60-talet hade han diskuterat med sin handledare om det verkligen var nödvändigt med fuktspärr av plast i väggarna. – Det gjorde husen känsligare för fukt än tvärtom, hävdar Jarle. Minsta hål i plasten kan ställa till stora skador när fukten tränger in i isoleringen. Utan plast sugs istället fukten upp av trävirket för att sedan andas ut igen.

När han nu, efter ett långt yrkesliv, fick lite tid över kom han att tänka på den diskussion han hade haft nästan 50 år tidigare. Fem timmar senare hade han löst problemet och startade tillsammans med sina svågrar i norska Drevsjö byggföretaget 3-Visjon.

– Med vårt koncept får man friska, täta och välisolerade hus utan köldbryggor, med ett jämnare inomhusklimat och helt utan plast i väggisoleringen, säger Jarle med övertygelse i rösten.

Förutsättningen för ett lyckat resultat är att mineralull ersätts med riven träfiber som isolering. Och att man använder tätvuxen och brandhärdig fura i väggarna. Granvirkets kvistar tenderar att läcka och riskerar därmed att släppa in fukt.

– Vi har testat både isolering och brandhärdighet i vårt koncept, med goda resultat, försäkrar Jarle. Förr i tiden, när man använde sågspån i väggarna, var husen friskare än de är idag.

Horisontella element

Den modell som Jarle Mosshäll och hans norska mågar tagit fram är uppbyggd på horisontella element, eller byggklossar, som ersätter stående reglar och på byggplatsen enkelt monteras ihop till färdiga väggar som fylls med isolering.

Varje element påminner om en 28 centimeter tjock timmerstock, där ytter- och innerpanel monterats på bitar av lätta och formstabila så kallade M-balkar av trä. Färdiga hus i olika storlekar finns hittills i Stockholm, Oslo, Strömstad, Jämtland samt i Idre. Planer finns på bostadshus i fyra våningar.

Många trösklar att passera

– Vi ligger helt rätt i tiden, konstaterar Jarle. Plast och mineralull är inga miljövänliga bygglösningar.  Men vi har många trösklar att passera.

Idag befinner sig företaget 3-Visjon i vad Jarle Mosshäll kallar en ”utvecklingsfas med tidsbrist”.

Mycket arbete återstår innan projektet är på rull. Ett stelbent regelverk måste bearbetas, finansiärer knytas till projektet, samarbetet med Högskolan i Borlänge befästas, en säljinriktad vd som kan driva projektet vidare behöver rekryteras.

Maskinpark från Logosol

Under tiden som kvarnarna mal arbetar Jarles måg Ole Ivar Vesterheim och Lars Ole Vesterheim med att montera byggelement i lokaler där ett numera nerlagt sågverk varit verksamt. Efter konkursen flyttade 3-Visjon in, med maskinpark och virkeslager.

Praktiskt taget hela tillverkningsprocessen sker med maskiner från Logosol. Från fläktar som inte blåser ut värmen från lokalen till hyvlar för bearbetning av panel och bjälkar.

En viktig maskin i företagets produktion är Logosols stora bandsåg HD36 med balkfräs. Sågverket har förlängts så att upp till 7 meter långa stockar kan sågas och fräsas till önskade profiler.

Ta fram husmodeller

Målsättningen är att i Drevsjö ta fram fritidshus, hytter, baserade på Jarles byggsystem, till den norska och svenska marknaden. I Sverige siktar man på fabrikstillverkning av råstommar avsedda för bostadshus och andra större byggnader.

– Visst är planerna fullt genomförbara, försäkrar Jarle och rätar på ryggen. Ingen tackar väl nej till ett friskare hus som dessutom är både bättre och billigare?

Se även www.3-visjon.no