Vad är plansteg och stegnos och hur räknar man egentligen ut ett stegförhållande? Här kommer en liten ordlista med de termer som är mest förekommande vid konstruktion av trappor.

oak_stairs_202_0

En serie hophängande trappsteg mellan två vilplan kallas trapplopp.

En trappa består av två eller flera plansteg som ofta sitter fast i vangstycken. De lodräta delarna mellan planstegen kallas sättsteg. Förhållandet mellan steghöjden och stegdjupet kan beräknas med formeln: 2*steghöjden + stegdjupet = 600 till 650 mm. Exempelvis 2*160+300=620 mm.

Några begrepp

Blocksteg: det nedersta plansteget
Fingeravstånd: avståndet mellan handledaren och väggen
Första steget: det plansteg som är längst ned
Handledare: handstöd vid sidan om trappan eller vid trapplan.
Huvudfrihöjd: avståndet från trappan till närmaste konstruktionen ovanför.
Plansteg: den horisontella del av trappan man kliver på.
Räcke: räcket som följer trappstegen kallas för stigande räcke.
Stegbredd: horisontellt mått mellan vangstyckena.
Stegdjup: horisontella mellan två närmaste planstegs framkant.
Stegförhållande: steghöjden dividerat med stegdjupet
Steghöjd: det vertikala avståndet mellan två närmaste planstegs ytor man kliver på.
Stegnos: framkanten på plansteget.
Stegsprång: plasteget som är framför sättsteget.
Stegsockel: sockel mot vägg som sitter mot översidan av trappsteget.
Sättsteg: vertikala främre delen av trappsteget.
Slutsteg: översta sista steget horisontellt med golvnivån.
Trappbredd: totala bredden av trappan
Trapplopp: trappsteg i följd mellan två nivåer utan avbrott.
Trapplan: avsatts dit trappan leder.
Trapplöp: gångriktningar i trappan.
Vagnstycke: sidostycke av trappkonstruktionen.