En möbelsnickare som sågar sitt eget virke, kan erbjuda kunderna unika produkter. Jerker Boström i Mullsjö är en av dem. Med sin Logosol LSG sågar han fram råvaror som inte finns att köpa.

Den enda marknadsföringen är en sida på Internet. Genom den får han de första kundkontakterna, vilka genom väl utförda uppdrag skapar kedjereaktioner. Nöjda kunder återkommer och rekommenderar bekanta.
Jerker ger ett exempel:

– Jag tillverkade nya fönster i gammal stil till en grosshandlarvilla på Värmdö utanför Stockholm. Kunden tipsade en arkitekt som beställde ett matsalsbord. Sedan beställde en bekant till honom ställ för vinflaskor och så har det fortsatt, berättar Jerker.

Bara lokal råvara

trappa_ask_202Allt material kommer från lokala leverantörer. Han har goda kontakter med ett gods i närheten och har där tillgång till flera av den svenska skogens vackra lövträd. Tidigare köpte han även av två äldre herrar med en gammal sågbänk, men de har pensionerat sig. Istället köps träslag som han själv inte får fram från Fågelås Trä i Hjo. De använder ett sågverk från Logosol. Om det är möjligt så föredrar han att såga själv.

– När jag vet vad virket ska användas till så kan jag vrida och vända på stocken så att jag får ut exakt de bitar som lyfter slutprodukten.

Men det är inte bara ett unikt material som smäller högt hos kunden. Lika viktigt är det som antikhandlarna kallar proveniens, alltså att produkten har en unik historia.
– När jag berättar för kunderna att virket till deras trappa eller vad det nu kan vara, kommer från en tall som växte två kilometer i den riktningen, då blir de jätteglada.