Logosols två bandsågverk är en stor succé och kunder över hela världen lovordar kapaciteten. Nu kan B1001 lyftas till en helt nu nivå med Smart Set!

Under utvecklingen av vårt konceptsågverk Supermill, som verkligen har fantastisk styrning och väldigt användarvänliga funktioner, har vi lärt oss en hel del om hur man sågar på bästa sätt. När allt är möjligt är det inte så lätt att sortera ut vilka funktionen man faktiskt vill ha för att få en bra balans mellan enkelhet funktionalitet. Efter att ha gått omvägen via väldigt många funktioner har systemet bantats ned till att bli väldigt avgränsat och användarvänligt.

SMART SET PÅ B1001

En del av tekniken från Supermill kan vi nu även använda när B1001 får Smart Set. Såginställningen blir väldigt snabb, exakt och enkel när du har stöd av en mjukvara som håller koll på alla positioner.

Det man som operatör främst märker är den smarta stegfunktionen. Du har två snabbvalsknappar på manöverpanelen, som var och en representerar ett önskat sågmått. Båda dessa kan enkelt ställas om till nya mått med joysticken. När du väljer ett av dessa mått, håller mjukvaran koll på var du sågade sist, ställer in måttet och kompenserar för sågbladet – allt ner till en tiondels millimeter precision. Av detta märker du inte mycket, men arbetet går fort och virket blir exakt.

Du kan när som helst med en knapptryckning växla mellan millimeter och tum, och kan också alltid se hur stor del av stocken som återstår att såga.

FRAMDRIFT MED FARTHÅLLARE!

Framdriften av sågverket har fått en fartbegränsare som du kan ställa in under drift med plus- och minusreglage, precis som i en bil. Du kan fortfarande smyga eller dra ned farten med joysticken vid behov, men du kan samtidigt slappna av, då du aldrig kan såga fortare än din inställda fart. För sågresultatet har det stor betydelse. Matningsmotorn är överdimensionerad för att du ska få en snabb retur, så du direkt kommer igång med nästa sågsnitt.

B1001 kommer att få fler mekaniska tillbehör för stockhanteringen. Dessa kommer att vara hydrauliska och på många sätt likna det du ser på andra bandsågverk. Om du vill ha en enklare lösning kommer även en kran med manuell vinsch till sågverket för att lasta och rotera de lite större stockarna.

FÖRDELAR SMART SET
  • Smart Set är en komplettering av sågverket och kan köpas till i efterhand.
  • Allt styrs med en joystick.
  • Display med mått och information till operatören.
  • Mjukvaruassisterad såginställning.
  • Automatisk kompensering för sågsnittet.
  • Snabbknappar med valda sågdimensioner.
  • Välj mellan att såga i mm eller tum.
  • Påkostad frammatning med farthållare och snabb back

 

B1001 Bandsågverk
B1001 är Logosols största bandsågverk. Modellen är svensktillverkad och erbjuder en revolutionerande design. Hela 1001 mm grova stockar kan hanteras på sågverket. Med en unik inställning av såghuvudet sågar du enkelt fram de mått du vill ha på brädan, lika exakt varje gång.
Läs mer här >>