När tidningen Nöjesguiden förra året undersökte vad ungdomar i storstaden drömmer om, visade det sig att ett lugnt liv på landet lockar allt fler. Det förvånar inte Johannes Kabell, Timothy Ohdin och Per Hansson. Tillsammans bygger de en verkstad för sitt hantverkskollektiv.

Här har Solosågen gått för fullt under hela den kalla och snörika vintern. Platsen för verkstadsbygget är Unnaryd, på gränsen mellan Småland och Halland.

Timrar som vikingar

Till projektet har Johannes fått sällskap av två båtbyggare, vilka båda mest arbetat inom byggnadsvård. Tillsammans ska de renovera gamla hus och bygga nytt på gammalt sätt, även om ingen av dem tackar nej till båtuppdrag.
Verkstaden ska bli 7 x 20 meter stor i skiftesverk. Det här är vikingarnas variant av timring som användes fram till 1800-talet för att bygga ladugårdar och ekonomibyggnader.
– Vi bygger som man gjorde på 1800-talet, bekräftar Timothy som varit anställd i ett byggföretag specialiserat på byggnadsvård.

Förlängd hjälp

Halva huset blir verkstad, andra halvan virkesförråd. Allt byggmaterial förädlas på Solosågar. Normala längder är sågade på plats, de längsta bitarna har de fått hjälp med av en annan Logosolkund, Ove Benjaminsson som har en rejält förlängd Solosåg.
– Utan vårt eget sågverk och all hjälp vi fått av Ove hade det varit svårt att bygga så här, säger Johannes.
Men vad är det som driver tre ungdomar att slita vid ett sågverk mitt är tillfredsställelsen att skapa och ha full kontroll över varenda stock och planka. Resultatet blir ett referensobjekt som talar för sig själv.
– Det är stora fördelar med att bygga tillsammans, inte bara för gemenskapens skull. Nu kan vi skaffa maskiner som var och en av oss inte haft råd med på egen hand, säger Timothy och får medhåll av Johannes och Per.

timmer_bygga_202 johannes_kabell