Många drömmer om att driva en hästgård. Christian och Therese Sämberg har hästar, men deras planer är större än så. Målet är att kunna försörja sig på gården och skogen.

Therese och maken Christian är i full färd med att bygga hus av egensågat virke, Christians pappa Sture bistår bland annat med grävning.

Therese och maken Christian är i full färd med att bygga hus av egensågat virke, Christians pappa Sture bistår bland annat med grävning.

Gården har gått i släkten på Christians sida och senast bodde hans farmor här. För några år sedan flyttade det unga paret hit med sonen Lukas för att skapa sig ett liv som allt fler unga drömmer om.

– Målet är att vi ska kunna försörja oss på gården, säger Therese.

Jord och skog är grunden

Båda har idag jobb utanför gården. Men på fritiden driver de företaget CST Jord & Skog som ska utvecklas till sysselsättning på heltid. Grunden är jorden och skogen. Av det senare finns 86 hektar produktiv skogsmark.

Tanken är att på egen hand förädla skogen till högvärdiga produkter. Eftersom gården ligger i ett område med mängder av sommarbostäder, många av dem ägda av norrmän, finns det en marknad för specialsnickerier.

Virket för husbygget är redan färdigsågat och torkat.

Virket för husbygget är redan färdigsågat och torkat.

– Vi ska skynda långsamt och först lära oss genom att bygga ett nytt boningshus, säger Christian.

Starta snickeri

De första lärospånen gjordes på en Solosåg, som numera har bytts ut mot ett Logosol-Norwood bandsågverk. Christians pappa Sture Sämberg gick på timringskurs hos Logosol för att bistå med bygge av stommen. Men det slutade med att familjen kom fram till att det tar för lång tid att timra. Istället har man köpt en färdig stomme.
Dessutom är det lönsammare, både för egen del och för den framtida verksamheten, att inrikta sig på sågat virke, fönster och inredningssnickerier. Därför blev nästa steg att Therese åkte på fönsterkurs hos Logosol. Hon hade med sig ritning på fönstren till det planerade huset och fick hjälp att tillverka det första exemplaret.

Lär sig genom att bygga

Therese och Christian med minstingen Lukas.

Therese och Christian med minstingen Lukas.

Maskinparken är imponerande. Den består av Logosols tvåkutterhyvel, formatsåg, rikt- och planhyvel, multifräsen MF30 och ett Sauno torkaggregat. Det är en respektingivande samling maskiner bara för att bygga ett hus.

– Alla fönster till huset skulle också kosta en hel del. Dessutom är det maskiner vi ska använda i vår verksamhet. Vi lär oss genom att bygga vårt eget hus, förklarar Christian.

Det nya huset är under tak i vinter och därefter flyttas snickerimaskinerna dit. Färdigställandet får ta den tid som krävs, eftersom de redan har ett bra boende i farmors hus.

Virkestorkning
För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat, värdefullt snickerivirke på några veckor.
Läs mer här >>