Som alla hobbysnickare vet, är det inte helt lätt att få tag i bra slöjdvirke. För den som ställer höga krav, blir det ofta till att importera, inte minst från USA där hobbysnickrandet är utbrett och de attraktiva träslagen många. Men även i Stockholms skärgård kan man göra fynd…

nyberg_tork_202Vice riksbankschef Lars Nyberg tillbringar somrarna på familjens skärgårdsö.
– Även om ön är liten så finns här intressanta träd. Dessutom vet folk på grannöarna vad jag sysslar med och ringer om de hugger ned något av intresse. Då kommer jag och hämtar, säger Lars.

Senaste skärgårdsfyndet var ett välväxt körsbärsträd. Sådana av god kvalitet kan vara svåra att hitta i Sverige, men det här praktexemplaret motiverade inköpet av en Sauna-tork, för att kunna torkas till allra högsta kvalitet.

Torken hade just tagits i drift vid Nysågats besök och Lars kunde visa bygget för Bengt-Olov Byström från Logosol. Virkestorken fick inte plats i snickarverkstaden, utan Lars har byggt en elegant utbyggnad på verkstaden, där torken monterats. Ofta placeras torkar inomhus för att värmen ska komma till nytta.

– Det spelar ingen roll, eftersom vi bara sågar och snickrar under sommarhalvåret, förklarar Lars som har stora förväntningar på resultatet.

Vid besöket hade den första fasen, basningen, just avslutats och när Lars öppnar luckan till torken visar det sig att allt fungerat som det ska och att slutresultatet med stor sannolikhet blir det önskade.

nyberg_tork_475

Virkestorkning
För finsnickerier behövs torrt virke. Lister, möbler, golv eller fönster är exempel på när det är särskilt viktigt med torrheten. Helst ska det vara ner runt, eller till och med under, 10% och utan sprickbildning. Det kan vara svårt att åstadkomma med traditionell lufttorkning. Med en egen torkkammare får du perfekt torkat, värdefullt snickerivirke på några veckor.
Läs mer här >>