På tunet til familien Bergum står det laftete hus som generasjoner har levd og virket i. Slike fine og staselige tømmerbygninger er fantastisk flotte å se på og en kan fornemme historiene som ligger i disse husa.

solosagen_norge_202Gudbrandsdalen er kjent for sine tradisjonsrike gårdstun med mange hus som er bevart i sin opprinnelige form. Klimaet her i dalen er tørt og det er en avgjørende faktor for at tømmerkassene er så godt bevart i gjennom så mange år. Ja, for husene kan ofte være både 100 og 200 år gamle. Ola Bergum som i dag er kårkaill viser oss rundt på gården og forteller om både skifer bruddet som de har tatt ut skifer i for å bygge murer og lagt golv av. Og vi ser at håndverkstradisjonen er tatt godt vare på her i gården både når det gjelder skifer og ikke minst tømmer.
– Jeg har drevet med lafting i de siste 20 åra og bygd stabbur, anneks og mindre hytter for kunder rundt om i distriktet forteller Ola.

– Vi har skogen vår på teiger som ligger helt opp på 700 m.o.h. og furua som vokser her er et bra utgangspunkt for å lage tømmer hus som kan stå i mange generasjoner. Laftetømmeret blir i dag saget opp på en 7,5 m lang Solosag M7 og lagt til tørk.
– Når tømmeret har tørket rettes stokkene før vi freser avrunding og medrag med Logosol tømmerfres. Solosaga er utvidet med en halv benk slik at laftestokker med lengde inntil 7 m kan sages og freses.

solosag_norge_202– Vi har E8000/8kw elsag og BS350/båndsag på sagbenken og begge kjøres med den automatiske fremmatingen. Dette utstyret er perfekt til vårt bruk og resultatet blir bra.

Den dagen Nysågat er på besøk er sønnen Bjørn Ove i skogen og hogger tømmer. Han tar ut virke for lafting og skal i vinter lafte i lag med sin far for å lære seg håndverket slik at tradisjonen kan føres videre. Av det tømmeret som ikke blir brukt til laft eller materialer blir det laget ved av, så alt som avvirkes fra egen skog blir utnyttet. Det er trivelig å besøke en slik gård og vi legger spesielt merke til at det her i gården er folk med sanns for orden og kvalitet.