Av en enda björk blir det många skåp och andra snickerier. Det vet Lars Nyberg, som gärna jobbar i sin snickarverkstad på familjens sommarö i Stockholms skärgård.

nyberg_dass_202Lite här och var i familjens tre sommarhus, ett för Lars och hustrun Eva och två till barnen, finns resultaten. Det är skåp, hyllor, möbler och skärgårdens grannaste dass med vackra träarbeten.
– Det är i varje fall dasset med skärgården bästa utsikt, säger Lars och det är bara att hålla med.

Avkopplade snickeri

Allt fler människor med skrivbordsjobb väljer att snickra på fritiden.
– Jag kan inte tänka mig något mer avkopplande, säger Lars Nyberg innan han stänger snickarverkstaden för säsongen och tar båten tillbaks till Stockholm och Riksbanken.

Fakta Lars Nyberg

nyberg-skap_202Lars Nyberg har tillhört Riksbankens direktion sedan 1999. Hans nuvarande mandatperiod som vice riksbankschef sträcker sig till och med 2012. Han är riksbankens talesperson inom området stabilitet och effektivitet i betalningssystemet. Lars Nyberg är även riksbankens representant i G10:s kommitté för det globala finansiella systemet och i ECB:s kommitté för banktillsyn. Till utbildningen är Lars Nyberg nationalekonom, har varit forskare och tf professor i nationalekonomi, avdelningschef på Statens Industriverk och innehaft ledande positioner i Svenska Handelsbanken och föregångarna till dagens Swedbank.

nyberg_snickeri_475nyberg_inredning_202 nyberg_skap2_202