När Fredrik flyttade hem till Årjäng arbetade han själv under första året. Men uppdragen ökade och han började anställa, företaget består nu av åtta personer inklusive ägaren.

husfabrik_202– Vi hade fullt upp att göra under 2009. Nu ser det ut som om vi måste vi tacka nej till jobb om vi inte blir fler, säger han.
Fredrik hade en plan för hur han skulle möta konjunkturnedgången. Den har inte behövt verkställas av sysselsättningsskäl, men är ändå på väg att bli verklighet. Planen är att starta husfabrik, köpa mark och sälja nyckelfärdiga sommarstugor i Årjäng med omnejd till norrmän.

Fyrkutter och klyvsåg

– Det är bara tolv mil till Oslo och man får mycket mer sommarstuga för pengarna på den svenska sidan av gränsen, förklarar Fredrik.
Han började i liten skala med att köpa Logosols fyrkutterhyvel PH260 och stål för att hyvla tretumstimmer. Sedan följde en professionell knutfräs och klyvsågen KS150, vilket inte brukar vara snickarens förstaval. Många tycker att det räcker med en byggsåg för att klyva virke.
– Logosols klyvsåg och en byggsåg är inte jämförbara. Klyvsågen är mycket effektivare, säger Fredrik som använder den både för hustillverkningen och i byggverksamheten.