Nysågat besöker Berth Olsson i snickeriet när han kontrollerar fukthalten i en bräda som han ska hyvla upp. Först kapar han upp små fina bitar av materialet som han väger och kör i micron. Därefter räknar han ut fuktkvoten, som för hyvling bör ligga på cirka 14%.

– Det här är den absolut exakta metoden. Och om du inte har en micro i snickeriet går det lika bra med en vanligt kokplatta, lovar Berth.
– Gå minst en meter in på brädan när du sågar upp provbitarna, tipsar Berth.
Efter nästan 10 minuter i micron är det dags att räkna ut fuktkvoten. 14% är lagom när materialet ska hyvlas.
– För möbler gäller 8-10%, fönster ungefär 12-13 %, säger Berth, som också ger en Internetkurs i hur man bygger fönster här på Nysågat.se.