Stormen Dagmar drog in över Sverige natten till den 26 december.
Den drabbade en stor del av landets skogsägare. Men i jämförelse med Gudrun 2005 var det en mild västanfläkt.

Julhelgens storm fällde träd över hela landet. Nu måste virket ut ur skogen annars hotar Skogsstyrelsen med vite.

Julhelgens storm fällde träd över hela landet. Nu måste virket ut ur skogen annars hotar Skogsstyrelsen med vite.

Svenska skogsägare kan tacka Norge för att det inte blev värre. Grannlandet tog smällen med vindar på upp till 55 m/s, vilket är andra klassens orkan. Men vindarna som tog sig över gränsen räckte för att orsaka omfattande skador på skogarna i norra Hälsingland och i delar av Medelpad och Ångermanland. I om­ rådet finns hälften av allt virke som blev stormens rov.

Enligt Skogsstyrelsen fällde stor­men 4,5 miljoner skogskubikmeter på en tredjedel av Sveriges skogsareal men även utanför detta område föll träd. De flesta av landets skogsägare drabbades på något sätt.

Måste ut ur skogen

– Det viktigaste är att lokalisera och ta hand om så mycket som möjligt av det omkullblåsta virket. Allra viktigast är att prioritera skadat granvirke för att hindra en massförökning av granbarkborre i sommar, säger Pär Larsson, regionchef på Skogsstyrelsen.

Som jämförelse fällde stormen Gudrun 2005 ungefär 75 miljoner kubikmeter. Det är nästan lika mycket som avverkas under ett år i hela Sverige. Dagmars 4,5 miljoner kubik­ meter försvinner i det stora flödet och påverkar troligen inte virkespriserna.

Dyrt för skogsägarna

Men för enskilda skogsägare blir det, inte minst för de hårdast drabbade i mellersta Norrland. Men även mindre skador skapar problem, inte minst genom extra arbete för att upp­ fylla lagens krav att transportera ut stormfälld skog senast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra.

För den som har små skogsskador kan det bli en dyrbar historia, eftersom kostnaden för att anlita en skogsentreprenör troligen inte går att täcka med intäkter från virkesförsäljning, i synnerhet inte om det blir nedklassat till brännved på grund av stormskador eller angrepp av barkborrar.

Egen förädling bäst

Dagmar kan alltså bli både arbetskrävande och kostsam även för skogsägare med begränsade skador. För den som har behov av virke, är bästa alternativet att själv förädla det i eget sågverk. Även om barkborrarna leder till nedklassning, är det inget fel på virkets kvalitet. Granbarkborren skadar bara ytveden och en annan skadegörare, randig vedborr, orsakar svarta prickar och små gångar utan påverkan på virkets hållfasthet. Det finns inga skäl att göra ved av fina stockar.
Slutligen en uppmaning att tänka på säkerheten. Att avverka skog är alltid förenat med risker. Riskerna är större i stormfälld skog. Hugg aldrig ensam och ta det försiktigt.