Vad väljer svenska folket – avkoppling i en engelsk park eller i en omväxlande skog, varsamt anpassad för rekreation? På Sveriges Lantbruksuniversitet i skånska Alnarp satsar man på skogen.

alnarp_big_mill_2Svaret på frågan beror givetvis på vem man frågar. Men det lär bli fler skogslika parker i framtiden, inte minst eftersom skogar kräver mindre skötsel än välansade parker. Dessutom är skogens betydelse för oss svenskar väl belagd.
I Alnarp finns ett landskapslaboratorium där olika varianter av skog och park testas i full skala. Här undersöker forskarna hur olika växter fungerar tillsammans och påverkas av människor. Hit kommer kommuner och andra för att få inspiration och se olika alternativ i verkligheten.

Spång ersätter stig

alnarp_big_mill_3Erik Svensson arbetar med skötseln av landskapslaboratoriet. Han driver även egna projekt för att testa olika lösningar. Det senaste projektet inspirerades av spångar som han såg under en fjällvandring.
– Landskapslaboratoriet ligger på gammal åkermark. Lerjorden passar inte för stigar, förklarar han.
För 20 år sedan planterades bok som med tiden ska bli en pelarsal. Som amträd användes lärk, al och björk. Nyligen var det dags för gallring och då avverkades amträden. Al och björk blev till ved, men den feta lärken ville ingen elda med.
Istället apterade Erik lärkarna i tvåmeterslängder och sågade dem med en Logosol Big Mill.
– Det var enda lösningen eftersom träden står så tätt och stigarna är för krokiga och smala för stora maskiner. Det bästa var att såga där virket skulle användas, säger Erik.

Bevarar känslan av skog

alnarp_big_mill_1Första delen av projektet är färdigt och syns på bilderna i anslutning till artikeln. Erik har tagit vara på trädens naturliga form och lämnat vankanterna kvar. Det ger organiska former och en känsla av att konstruktionerna tillhör skogen.
– Spångar gör det enklare att förnya gångvägarna jämfört med att an­lägga stigar, säger Erik.
Han har även byggt en plattform med sittplats, som inleder skogspromenaden. Arbetskamraterna har döpt den till Eriks Catwalk. Mer är planerat att byggas under våren.

Har redan sågverk

Drygt hälften av landets kommuner äger redan en eller flera Solosågar eller Big Mill från Logosol. Därför handlar det inte om några större kostnader att göra något liknande i tätortsnära skogar runt om i landet, som inte lämpar sig för kommersiellt skogsbruk.
Skapa en avkopplande skog för stressade stadsbor istället. Inspiration finns på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Mer information på universitetets hemsida, www.slu.se. Sök efter landskapslaboratorium.

Timberjig minisågverk
Logosol Timberjig förvandlar din motorsåg till ett ultraportabelt minisågverk. Utrustningen är lätt att bära med sig och enkel att använda. Stabila balkhållare och sågmått i exakta steg underlättar arbetet och ger ditt virke rätt dimensioner. Du får bra resultat direkt med imponerande precision.
Läs mer här >>